česky  čs
english  en
Vybrané statě z mechaniky a pružnosti (2311072)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:30.04.2009
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět slouží k zopakování základních pojmů z mechaniky tuhých a poddajných těles pro potřeby konstrukční praxe. Dále jsou v předmětu rozváděny základní principy do dalších technických aplikací - zejména přibližných metod řešení problémů tuhých i poddajných těles.
Vyučující
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
Stručná osnova části Mechanika:
Kmitání diskrétních soustav s n stupni volnosti. Analytické řešení kmitání. Využití rozvoje podle vlastních tvarů kmitání. Úvod do dynamiky jedno a více rozměrných kontinuí. Přibližné metody. Metoda konečných prvků. Kmitání nelineární soustavy, základní pojmy a vlastnosti, metody řešení.
Stručná anotace části Pružnost a pevnost:
Základní rovnice matematické teorie pružnosti a pevnosti a jejich aplikac, Diferenciální přístup k řešení tahu a tlaku, Úplná diferenciální rovnice průhybové čáry – vnitřní účinky a dimenzování, Úplná diferenciální rovnice průhybové čáry – deformace (průhyby a natočení nosníků), Vliv posouvající síly (Žuravského vztah) a jeho aplikace na tenkostěnné profily, Krouživé kmitání hřídelů z pohledu pružnosti – nehmotný hřídel s kotouč a hmotný hřídel ideální/reálný.
Literatura
Doporučená literatura části Mechanika:
Stejskal V., Bauma V., Vampola T.: Kmitání mechanických soustav - doplňkové skriptum. Vyd. ČVUT, Praha 2003.
Brousil,J.-Stejskal,S.: Mechanika manipulačních zařízení. Vydavatelství ČVUT, Praha 1994.
Stejskal V., Okrouhlík M.: Kmitání s Matlabem. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.
Brepta R., Půst L., Turek F.: Mechanické kmitání. Sobotáles, Praha 1994.
Doporučená literatura části Pružnost a pevnost:
Řezníček, J.: elektronické podklady dostupné z: www.pruznost.unas.cz nebo https://moodle-vyuka.cvut.cz
Valenta, Fr., a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
Řezníček, J., Řezníčková, J.: Pružnost a pevnost v technické praxi – Příklady II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
Požadavky
Základní znalosti z předmětů Mechanika I, II a III a Pružnost a pevnost I a II.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)