česky  čs
english  en
Vybrané statě z mechaniky a pružnosti (2311072)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:30.04.2009
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Stručná osnova části Mechanika:
Kmitání diskrétních soustav s n stupni volnosti. Analytické řešení kmitání. Využití rozvoje podle vlastních tvarů kmitání. Úvod do dynamiky jedno a více rozměrných kontinuí. Přibližné metody. Metoda konečných prvků. Kmitání nelineární soustavy, základní pojmy a vlastnosti, metody řešení.
Vyučující
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Letní 2020/2021
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Letní 2020/2021
Osnova
Stručná osnova části Mechanika:
Kmitání diskrétních soustav s n stupni volnosti. Analytické řešení kmitání. Využití rozvoje podle vlastních tvarů kmitání. Úvod do dynamiky jedno a více rozměrných kontinuí. Přibližné metody. Metoda konečných prvků. Kmitání nelineární soustavy, základní pojmy a vlastnosti, metody řešení.
Osnova cvičení
Literatura
Doporučená literatura části Mechanika:
Stejskal V., Bauma V., Vampola T.: Kmitání mechanických soustav - doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2003.
Brousil,J.-Stejskal,S.: Mechanika manipulačních zařízení. Vydavatelství ČVUT, Praha 1994.
Stejskal V., Okrouhlík M.: Kmitání s Matlabem. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.
Brepta R., Půst L., Turek F.: Mechanické kmitání. Sobotáles, Praha 1994.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)