česky  čs
english  en
Simulace mechanických soustav (2311073)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:13.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+3C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Topologie struktury soustav mnoha těles. Pohyblivost mechanické soustavy. Lagrangeovy rovnice smíšeného typu. Reakce k vazbám. Modelování omezení pohyblivosti kinematickou dvojicí, kinematickou vazbou a silovým prvkem. Numerické řešení pohybových rovnic a jejich problémy. Programový systém Simpack a Adams pro modelování soustavy mnoha těles. Modelování poddajných soustav mnoha těles. Ko-simulace simulačních systémů. Simulační experimenty HiL, SiL, MiL. Postup stavby simulačního modelu.
Vyučující
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Úvod, ukázka užití v praxi. Modelování.
2. Topologie struktury soustav mnoha těles.
3. Pohyblivost mechanické soustavy.
4. Lagrangeovy rovnice smíšeného typu. Reakce k vazbám.
5. Modelování omezení pohyblivosti kinematickou dvojicí, kinematickou vazbou a silovým prvkem.
6. Programový systém Simpack pro modelování soustavy mnoha těles.
7. Přehled modelovacích prvků Simpacku.
8. Programový systém Adams pro modelování soustavy mnoha těles.
9. Numerické řešení pohybových rovnic a jejich problémy.
10. Postup stavby simulačního modelu.
11. Jednotlivé typy úloh analýzy soustav mnoha těles.
12. Modelování poddajných soustav mnoha těles.
13. Ko-simulace simulačních systémů. Simulační experimenty HiL, SiL, MiL.
14. Shrnující přednáška a příprava ke zkoušce.
Osnova cvičení
1. Úvod, ukázka užití v praxi. Modelování.
2. Topologie struktury soustav mnoha těles.
3. Pohyblivost mechanické soustavy.
4. Lagrangeovy rovnice smíšeného typu. Reakce k vazbám.
5. Modelování omezení pohyblivosti kinematickou dvojicí, kinematickou vazbou a silovým prvkem.
6. Programový systém Simpack pro modelování soustavy mnoha těles.
7. Přehled modelovacích prvků Simpacku.
8. Programový systém Adams pro modelování soustavy mnoha těles.
9. Numerické řešení pohybových rovnic a jejich problémy.
10. Postup stavby simulačního modelu.
11. Jednotlivé typy úloh analýzy soustav mnoha těles.
12. Modelování poddajných soustav mnoha těles.
13. Ko-simulace simulačních systémů. Simulační experimenty HiL, SiL, MiL.
14. Shrnující přednáška a příprava ke zkoušce.
Literatura
Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996.
Simpack: Manual, Intec.
Adams: Manual, MSC.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)