česky  čs
english  en
Kmitání mechanických soustav (2311074)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Soustavy s jedním stupněm volnosti. Volné a vynucené, netlumené a tlumené kmitání. Buzení rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Popis v komplexní podobě. Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené netlumené kmitání.
Přibližné metody diskretizace kontinua. Metoda konečných prvků. Základní vztahy. Tvarové funkce. Lokální matice tuhosti a hmotnosti. Transformační matice. Matice tuhosti a hmotnosti celé konstrukce. Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené tlumené kmitání. Torzní kmity. Ohybové kmity. Krouživé kmity. Pružné ukládání strojů.
Ladění parametrů soustav. Řízené tlumení vibrací. Základy nelineárního kmitání.
Vyučující
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Letní 2020/2021
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Letní 2018/2019
Osnova
Soustavy s jedním stupněm volnosti. Volné a vynucené, netlumené a tlumené kmitání. Buzení rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Popis v komplexní podobě. Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené netlumené kmitání.
Přibližné metody diskretizace kontinua.
Metoda konečných prvků. Základní vztahy. Tvarové funkce. Lokální matice tuhosti a hmotnosti. Transformační matice. Matice tuhosti a hmotnosti celé konstrukce.
Diskrétní soustavy s n stupni volnosti. Volné a vynucené tlumené kmitání.
Torzní kmity.
Ohybové kmity.
Krouživé kmity.
Pružné ukládání strojů.
Ladění parametrů soustav.
Řízené tlumení vibrací.
Základy nelineárního kmitání.
Osnova cvičení
Literatura
Stejskal V., Bauma V., Vampola T.: Kmitání mechanických soustav - doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2003.
Stejskal V., Okrouhlík M.: Kmitání s Matlabem. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.
Stejskal V., Stejskal S.: Mechanika výrobních strojů a zařízení. Vydavatelství ČVUT, Praha 1994.
Slavík J., Stejskal V., Zeman V.: Základy dynamiky strojů. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.
Valášek M., Bauma V., Šika Z.: Mechanika B (skripta). Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.
Brepta R., Půst L., Turek F.: Mechanické kmitání. Sobotáles, Praha 1994.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)