česky  čs
english  en
Simulace mechatronických systémů (2311076)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Sestavování pohybových rovnic hydraulických systémů. Sestavování rovnic elektrických obvodů. Mnohopólové modelování, branový popis. Metody modelování spojených soustav, mnohopólové modelování, ko-simulace. Kompartmentové modelování. Transformace mezi popisy soustav, diferenciální rovnice - stavový popis - přenosový popis. Netradiční simulace HiL, SiL, MiL. Programy MATLAB-SIMULINK, DYNAST, DYMOLA, SIMPACK.
Vyučující
Ing. Jan Pelikán Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jan Pelikán Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jan Pelikán Ph.D.
Letní 2021/2022
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1.Úvod
2. Hydraulické systémy
3. Hydraulické systémy, modelování blokovými schematy
4.Software Matlab-Simulink
5.Elektrické systémy
6.Mnohopólové modelování, kompartmenty
7.Spojování modelů kompartmenty – SimScape, Modelica
8.Software Sim-Mechanics
9. Kompartmentové modelování.
10. Spojování modelů ko-simulací
11. Transformace mezi modely
12. Vývoj a ladění simulačních modelů
13. Netradiční modelování HiL, SiL, MiL
Literatura
Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
Noskievič, P. Modelování a identifikace systémů, MONTANEX, Ostrava 1999
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)