česky  čs
english  en
Simulace mechatronických systémů (2311076)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Sestavování pohybových rovnic hydraulických systémů. Sestavování rovnic elektrických obvodů. Mnohopólové modelování, branový popis. Metody modelování spojených soustav, mnohopólové modelování, ko-simulace. Kompartmentové modelování. Transformace mezi popisy soustav, diferenciální rovnice - stavový popis - přenosový popis. Netradiční simulace HiL, SiL, MiL. Programy MATLAB-SIMULINK, DYNAST, DYMOLA, SIMPACK.
Vyučující
Ing. Jan Pelikán Ph.D.
Letní 2020/2021
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Jan Pelikán Ph.D.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jan Pelikán Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
Sestavování pohybových rovnic hydraulických systémů.
Sestavování rovnic elektrických obvodů.
Mnohopólové modelování, branový popis.
Metody modelování spojených soustav, mnohopólové modelování, ko-simulace. Kompartmentové modelování.
Transformace mezi popisy soustav, diferenciální rovnice - stavový popis - přenosový popis. Netradiční simulace HiL, SiL, MiL.
Programy MATLAB-SIMULINK, DYNAST, DYMOLA, SIMPACK.
Osnova cvičení
Literatura
Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
Noskievič, P. Modelování a identifikace systémů, MONTANEX, Ostrava 1999
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)