česky  čs
english  en
Statistická mechanika (2311079)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:06.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Náhodná veličina, spojitá a diskrétní rozdělení, statistické charakteristiky. Regresní výpočty. Fourierova a Hilbertova transformace, analýza v časové a frekvenční oblasti. FFT. Náhodný proces a jeho statistické parametry. Spektrální teorie náhodných procesů. Stavba modelů, statistická mechanika lineárních soustav. Chaotické kmity.
Vyučující
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2021/2022
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2018/2019
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2018/2019
Osnova
Náhodná veličina, spojitá a diskrétní rozdělení, statistické charakteristiky.
Regresní výpočty.
Fourierova a Hilbertova transformace, analýza v časové a frekvenční oblasti.
FFT.
Náhodný proces a jeho statistické parametry.
Spektrální teorie náhodných procesů.
Stavba modelů, statistická mechanika lineárních soustav.
Chaotické kmity.
Osnova cvičení
Literatura
Miláček, S.: Náhodné a chaotické jevy v mechanice, Vydavatelství ČVUT, Praha 1994
Kropáč, O.: Náhodné jevy v mechanických soustavách, SNTL, Praha 1987
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)