česky  čs
english  en
Statistická mechanika (2311079)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:06.06.2011
Valid until: ??Range:3P+0C
Semestr:*Credits:4
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Náhodná veličina, spojitá a diskrétní rozdělení, statistické charakteristiky. Regresní výpočty. Fourierova a Hilbertova transformace, analýza v časové a frekvenční oblasti. FFT. Náhodný proces a jeho statistické parametry. Spektrální teorie náhodných procesů. Stavba modelů, statistická mechanika lineárních soustav. Chaotické kmity.
Teacher's
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2021/2022
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2018/2019
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2018/2019
Structure
Náhodná veličina, spojitá a diskrétní rozdělení, statistické charakteristiky.
Regresní výpočty.
Fourierova a Hilbertova transformace, analýza v časové a frekvenční oblasti.
FFT.
Náhodný proces a jeho statistické parametry.
Spektrální teorie náhodných procesů.
Stavba modelů, statistická mechanika lineárních soustav.
Chaotické kmity.
Structure of tutorial
Literarture
Miláček, S.: Náhodné a chaotické jevy v mechanice, Vydavatelství ČVUT, Praha 1994
Kropáč, O.: Náhodné jevy v mechanických soustavách, SNTL, Praha 1987
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)