česky  čs
english  en
Softwarové inženýrství (2311081)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:07.06.2011
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Životní cyklus software, softwarová fyzika. Metody specifikace, analýzy, návrhu, testování a údržby. Datové metody, strukturované metody, objektově-orientované metody (UML). Druhy programování: strukturované, hierarchické, funkcionální, rekurzivní, objektově orientované. Správa kódu. Specifika programů pro reálný čas. Petriho sítě. Testování a řízení softwarových projektů.
Teacher's
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2020/2021
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2020/2021
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2018/2019
Structure
Životní cyklus software, softwarová fyzika.
Metody specifikace, analýzy, návrhu, testování a údržby.
Datové metody, strukturované metody, objektově-orientované metody (UML).
Druhy programování: strukturované, hierarchické, funkcionální, rekurzivní, objektově orientované.
Správa kódu.
Specifika programů pro reálný čas.
Petriho sítě.
Testování a řízení softwarových projektů.
Structure of tutorial
Literarture
http://www-01.ibm.com/software/rational/uml/ (2009)
Češka M.: Petriho sítě - Úvod do teorie a nástrojů pro aplikaci Petriho sítí, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1994
Proth J.-M., Xie X.: "Petri Nets, A Tool for Design and Management of Manufacturing Systems", John Willey and Sons Ltd., Chichester , 1996
Kocur P.: Úvod do teorie konečných automatů a formálních jazyků, ŽČÚ v Plzni, 2001
Demner, J., Král, J.: Softwarové inženýrství, Academia, Praha 1991
Young, S.J.: Programovací jazyky pro RT aplikace, SNTL, Praha 1988
Kadlec, V.: Agilní programování, Computer Press, Brno, 2004
Paleta P.: Co programátory ve škole neučí, (Computer Press, 2003)
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)