česky  čs
english  en
Vybrané statě z mechaniky a pružnosti (2311088)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:VSMPSchválen:03.01.2024
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Osnova
Kmitání diskrétních soustav s n stupni volnosti.
Analytické řešení kmitání.
Využití rozvoje podle vlastních tvarů kmitání.
Úvod do dynamiky jedno a více rozměrných kontinuí.
Přibližné metody.
Metoda konečných prvků.
Kmitání nelineární soustavy, základní pojmy a vlastnosti, metody řešení.
Základní rovnice matematické teorie pružnosti a pevnosti a jejich aplikace
Diferenciální přístup k řešení tahu a tlaku
Úplná diferenciální rovnice průhybové čáry – vnitřní účinky a dimenzování
Úplná diferenciální rovnice průhybové čáry – deformace (průhyby a natočení nosníků)
Vliv posouvající síly (Žuravského vztah) a jeho aplikace na tenkostěnné profily
Krouživé kmitání hřídelů z pohledu pružnosti – nehmotný hřídel s kotouči
Krouživé kmitání hřídelů a pohledu pružnosti – hmotný hřídel ideální/reálný
Osnova cvičení
Kmitání diskrétních soustav s n stupni volnosti.
Analytické řešení kmitání.
Využití rozvoje podle vlastních tvarů kmitání.
Úvod do dynamiky jedno a více rozměrných kontinuí.
Přibližné metody.
Metoda konečných prvků.
Kmitání nelineární soustavy, základní pojmy a vlastnosti, metody řešení.
Základní rovnice matematické teorie pružnosti a pevnosti a jejich aplikace
Diferenciální přístup k řešení tahu a tlaku
Úplná diferenciální rovnice průhybové čáry – vnitřní účinky a dimenzování
Úplná diferenciální rovnice průhybové čáry – deformace (průhyby a natočení nosníků)
Vliv posouvající síly (Žuravského vztah) a jeho aplikace na tenkostěnné profily
Krouživé kmitání hřídelů z pohledu pružnosti – nehmotný hřídel s kotouči
Krouživé kmitání hřídelů a pohledu pružnosti – hmotný hřídel ideální/reálný
Literatura
Stejskal V., Bauma V., Vampola T.: Kmitání mechanických soustav - doplňkové skriptum. Vyd. ČVUT, Praha 2003.
Brousil,J.-Stejskal,S.: Mechanika manipulačních zařízení. Vydavatelství ČVUT, Praha 1994.
Stejskal V., Okrouhlík M.: Kmitání s Matlabem. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.
Brepta R., Půst L., Turek F.: Mechanické kmitání. Sobotáles, Praha 1994.
Řezníček, J.: elektronické podklady dostupné z: www.pruznost.unas.cz nebo https://moodle-vyuka.cvut.cz
Valenta, Fr., a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
Řezníček, J., Řezníčková, J.: Pružnost a pevnost v technické praxi – Příklady II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)