česky  čs
english  en
Identifikace systémů (2311091)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:07.06.2011
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Systémový popis, úloha analytické a experimentální identifikace systémů. Přehled typů modelů. Modely ARX, AR, ARMAX, ARMA, OE, BJ. Fuzzy modely, neuronové sítě, modely radiální báze. Metody deterministické identifikace: metoda postupné integrace. Metody deterministické identifikace: vyhodnocování frekvenčních charakteristik.
Metody identifikace ERA/GRA. Metody stochastické identifikace: regresní metody. Metody stochastické identifikace: korelační metody. Metody stochastické identifikace: adaptivní metody. Experimentální modální analýza. Operační modální analýza. Identifikace nelineárních mechanických modelů pomocí obecných optimalizačních metod. Použití genetických algoritmů. Identifikace nelineárních systémů: neuro-fuzzy metody (LOLIMOT). Identifikace stavových modelů systémů při použití metody podprostorů. Identifikace diskrétních systémů. Identifikace v uzavřeném regulačním obvodu. Identifikace nestabilních systémů.
Teacher's
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Letní 2020/2021
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Letní 2018/2019
Structure
Systémový popis, úloha analytické a experimentální identifikace systémů.
Přehled typů modelů.
Modely ARX, AR, ARMAX, ARMA, OE, BJ.
Fuzzy modely, neuronové sítě, modely radiální báze.
Metody deterministické identifikace: metoda postupné integrace.
Metody deterministické identifikace: vyhodnocování frekvenčních charakteristik.
Metody identifikace ERA/GRA.
Metody stochastické identifikace: regresní metody.
Metody stochastické identifikace: korelační metody.
Metody stochastické identifikace: adaptivní metody.
Experimentální modální analýza.
Operační modální analýza.
Identifikace nelineárních mechanických modelů pomocí obecných optimalizačních metod. Použití genetických algoritmů.
Identifikace nelineárních systémů: neuro-fuzzy metody (LOLIMOT).
Identifikace stavových modelů systémů při použití metody podprostorů.
Identifikace diskrétních systémů.
Identifikace v uzavřeném regulačním obvodu.
Identifikace nestabilních systémů.
Structure of tutorial
Literarture
L.Ljung: System Identification - Theory for User, Prentice Hall PTR, 1999.
O. Nelles: Nonlinear system identification with local linear fuzzy-neuro models. Automatisierungs technik. Shaker Verlag, Aachen 1999.
W.K. Gawronski: Advanced Structural Dynamics and Active Control of Structures. New York : Springer-Verlag New York, Inc., 2004.
P.Noskievič: Modelování a identifikace systémů, Montanex a.s.,1999.
J.Soukup, R.Petrová: Identifikace soustav, Skriptum ČVUT, Praha, 2004.
Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996.
Miláček, S.: Modální analýza mechanických kmitů. Skriptum ČVUT, Praha, 2001.
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)