česky  čs
english  en
Mechanika 5 (2311100)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:27.06.2012
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Průřezový předmět k doplnění znalostí z mechaniky tuhých a poddajných těles. Předmět je určen pro studenty, kteří neprokázali při přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia dostatečné znalosti z dané oblasti.
Vyučující
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Princip virtuálních prací a výkonů,
2. Lagrangeovy rovnice II. druhu. Metoda redukce,
3. Vynucené kmity soustavy s 1 stupněm volnosti buzené periodickou a obecnou silou,
4. Kmitání soustavy se 2 stupni volnosti. Torzní kmitání,
5. Ohybové kmitání, určení kritických otáček, dynamický hltič. Stabilita pohybu,
6. Ráz těles. Přibližná teorie setrvačníků.
7. Základní rovnice matematické teorie pružnosti,
8. Aplikace základních rovnic na různé typy namáhání,
9. Teorie krutu nekruhových profilů,
10. Stabilita tlačených prutů, využití principu minima energie,
11. Technická plasticita při jednoduchém namáhání,
12. Princip virtuálních prací a jeho použití v teorii plasticity, plasticita při víceosé napjatosti
Osnova cvičení
Cvičení nejsou.
Literatura
Doporučená literatura části Mechanika:
M. Valášek a kol.: Mechanika B, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004 - skripta.
M. Valášek a kol.: Mechanika C, 2004 - skripta v přípravě.
V. Stejskal, J. Brousil, S. Stejskal: Mechanika III, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001 - skripta.
K. Dedouch, J. Znamenáček, R. Radil: Mechanika III. Sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998 skripta.
F.P.Beer, E.R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw-Hill, New York 1988.
Juliš, R. Brepta a kol.: Mechanika II. díl, Dynamika, SNTL, Praha 1986 - tech. průvodce.
Požadavky
Požadavky ke zkoušce - část Mechanika
1. Princip virtuálních prací a výkonů.
2. Lagrangeovy rovnice II. druhu. Metoda redukce.
3. Vynucené kmity soustav s 1 stupněm volnosti buzené periodickou a obecnou silou.
4. Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Torzní kmitání.
5. Ohybové kmitání, určení kritických otáček, dynamický hltič. Stabilita pohybu.
6. Ráz těles. Přibližná teorie setrvačníků.
Klíčová slova
Dynamika, Kmitání, Virtuální práce, Pružnost a pevnost, Krut, Plasticita
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)