česky  čs
english  en
Mechanika I. (2311101)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:ME1Schválen:21.05.2000
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Modelování mechanických systémů. Určení síly. Uložení a rovnováha bodu. Moment síly, silová dvojice. Uložení tělesa v rovině. Nahrazení a rovnováha obecné rovinné soustavy sil. Rovnováha tělesa v rovině. Uložení tělesa v prostoru. Nahrazení a rovnováha obecné prostorové soustavy sil. Rovnováha tělesa v prostoru. Soustavy těles. Statická určitost a pohyblivost. Složení soustav těles. Analytické řešení rovnováhy soustav těles. Prutové soustavy. Těžiště. Vnitřní silové účinky. Rovnováha tělesa a soustav těles s pasivními odpory. Mechanická práce, výkon, účinnost. Rovnovážná poloha.
Vyučující
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Zimní 2020/2021
Ing. Petr Beneš Ph.D.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Zimní 2019/2020
Ing. Petr Beneš Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Václav Bauma CSc.
Zimní 2018/2019
Ing. Petr Beneš Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
Uložení a rovnováha bodu
Moment síly k bodu a ose. Silová dvojice. Uložení tělesa v rovině
Obecná rovinná soustava sil. Rovnováha tělesa v rovině početně.
Uložení tělesa v prostoru. Obecná prostorová soustava sil. Rovnováha tělesa v prostoru
Soustavy těles. Analytické řešení rovinných soustav těles
Prutové soustavy
Středisko vázaných rovnoběžných sil. Vnitřní silové účinky
Tělesa s reálnými vazbami. Rovnováha tělesa s reálnými vazbami v rovině
Soustavy těles s reálnými vazbami v rovině
Mechanická práce
Výkon. Účinnost. Rovnovážná poloha
Osnova cvičení
Uložení a rovnováha bodu
Moment síly k bodu a ose. Silová dvojice. Uložení tělesa v rovině
Obecná rovinná soustava sil. Rovnováha tělesa v rovině početně.
Uložení tělesa v prostoru. Obecná prostorová soustava sil. Rovnováha tělesa v prostoru
Soustavy těles. Analytické řešení rovinných soustav těles
Prutové soustavy
Středisko vázaných rovnoběžných sil. Vnitřní silové účinky
Tělesa s reálnými vazbami. Rovnováha tělesa s reálnými vazbami v rovině
Soustavy těles s reálnými vazbami v rovině
Mechanická práce
Výkon. Účinnost. Rovnovážná poloha
Literatura
M. Valášek, V.Stejskal, J.Březina: Mechanika A, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002.
V.Stejskal, J.Březina, J.Knězů: Mechanika I, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998.
V. Stejskal, J. Březina, J. Knězů: Mechanika I: Sbírka příkladů, Skriptum FS ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha 1991.
P.Beer, R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw Hill, New York 1988.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)