česky  čs
english  en
Mechanika III. (2311107)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:ME3Approved:16.05.2001
Valid until: ??Range:2P+3C
Semestr:5Credits:7
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
V předmětu je kladen větší důraz na teoretický základ probíraných pojmů a na odvozování základních vztahů a souvislostí mezi pojmy. Navíc studenti získají rozšířené znalosti v některých tematických okruzích se zaměřením na využití v návazných předmětech teoretického základu studia i navazujícího magisterského studia. Cílem předmětu je vládnutí sestavení mechanického a matematického modelu dynamiky mechanické soustavy rovinné i prostorové, metody řešení analytické. Zvládnutí kmitání soustav s 1 a 2 stupni volnosti.
Teacher's
Ing. Petr Beneš Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola
Zimní 2023/2024
Ing. Petr Beneš Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola
Zimní 2022/2023
Ing. Petr Beneš Ph.D.
Zimní 2021/2022
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola
Zimní 2021/2022
Structure
• Úvod – ukázka užití v praxi. Modelování. Dynamika soustav hmotných bodů.
• Dynamika soustav hmotných bodů. Dynamika tělesa. Geometrie hmot.
• d´ Alembertovy rovnice. Setrvačné účinky pohybu těles.
• Vyvažování rotujících těles. Metoda uvolňování. Newton–Eulerovy rovnice.
• Dynamika soustav těles.
• Princip virtuálních prací a výkonů. Lagrangeovy rovnice II. druhu.
• Metoda redukce. Stabilita pohybu. Ráz těles.
• Přibližná teorie setrvačníků.
• Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Volné kmity. Vynucené kmity buzené harmonickou silou.
• Kmitání soustav. Vynucené kmity vlivem rotující nevyvážené hmoty. Kinematické buzení. Akcelerometr, vibrometr.
• Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Vynucené kmity buzené obecnou periodickou silou nebo silou obecného průběhu. Úvod do nelineárního kmitání.
• Kmitání soustav se 2 stupni volnosti, torzní kmitání.
• Ohybové kmitání, určení kritických otáček, dynamický hltič.
Structure of tutorial
1.Dynamika hmotného bodu. Dynamika soustav hmotných bodů.
2. Dynamika tělesa. Experimentální určování momentů setrvačnosti
3. Rotační pohyb tělesa. Vyvažování rotujících těles
4. Setrvačné účinky pohybu tělesa. D’Alembertovy rovnice.
5. Metoda uvolňování. Newton-Eulerovy rovnice.
6. Dynamika soustav těles
7. Princip virtuálních prací a výkonů
8. Lagrangeovy rovnice II. druhu
9. Metoda redukce
10. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Volné kmity
11.Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Vynucené kmity
12.Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Volné kmity. Setrvačníky
13. Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Vynucené kmity. Stabilita pohybu. Ráz těles.
Literarture
M. Valášek a kol.: Mechanika B, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004 - skripta.
M. Valášek a kol.: Mechanika C, 2004 - skripta v přípravě.
V. Stejskal, J. Brousil, S. Stejskal: Mechanika III, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001 - skripta.
K. Dedouch, J. Znamenáček, R. Radil: Mechanika III. Sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998 - skripta.
K. Juliš, R. Brepta a kol.: Mechanika II. díl, Dynamika, Technický průvodce, SNTL, Praha 1986.
F.P.Beer, E.R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw-Hill, New York 1988.
Requirements
1. Dynamika soustav hmotných bodů. Použití základních vět dynamiky.
2. Dynamika tělesa. Sestavování pohybových rovnic. Geometrie hmot.
3. d’Alembertovy rovnice. Setrvačné účinky pohybu tělesa. Vyvažovaní rotujících těles.
4. Metoda uvolňování. Newton-Eulerovy rovnice.
5. Dynamika soustav těles. Dresic. Sestavení pohybových rovnic.
6. Princip virtuálních prací a výkonů a jeho použití při analytickém řešení mechanismů.
7. Lagrangeovy rovnice II. druhu a jejich použití pro řešení úloh dynamiky.
8. Metoda redukce a její použití pro řešení úloh dynamiky.
9. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Volné kmity.
10. Vynucené kmity soustav s 1 stupněm volnosti buzené harmonickou silou.
11. Vynucené kmity soustav s 1˚volnosti buzené rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení.
12. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti buzené obecnou periodickou silou nebo silou obecného průběhu.
13. Netlumené kmitavé lineární diskrétní systémy se dvěma a více stupni volnosti. Úprava rovnic do maticového tvaru. Řešení vlastních frekvencí a tvarů vlastních kmitů. Volné kmity.
14. Vynucené netlumené kmitání lineárního diskrétního systému se dvěma a více stupni volnosti.
15. Ohybové kmity, určení kritických otáček.
16. Stabilita pohybu.
17. Elementární teorie rázu hmotných bodů a těles.
18. Přibližná teorie setrvačníků. Gyroskopický moment. Příklady a využití gyroskopický účinků.
Keywords
Dynamika hmotného bodu a soustav hmotných bodů. Dynamika tělesa. Geometrie hmot. D'Alembertův princip a rovnice. Dynamicka rotačního pohybu a vyvažování. Metoda uvolňování a Newton-Eulerovy rovnice. . Princip virtuálních prací a výkonů a Lagrangeovy rovnice II. druhu. Setrvačníky, ráz těles, stabilita pohybu. Kmitání soustav s 1 a 2 stupni volnosti. Volné a vynecené kmity. Ohybové kmity, kritické otáčky, akcelerometr, dynamický hltič.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)