česky  čs
english  en
Počítačové vidění a virtuální realita (2312024)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:PVVRApproved:02.07.2021
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:Credits:1
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Teacher's
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2022/2023
Structure
• Digitální obraz, pojmy. Role interpretace. Barevné obrazy.
• Pořízení obrazu z geometrického i radiometrického hlediska.
• Metody předzpracování v prostorové oblasti.
• Fourierova transformace a zpracování ve frekvenční oblasti.
• Segmentace obrazů.
• Popis objektů v obrazech a jejich rozpoznávání.
• Detekce objektů v obrazech. Registrace obrazů.
• Metoda hlavních směrů a komprese obrazů.
• Geometrie pro 3D vidění. Geometrie jedné kamery.
• Geometrie dvou kamer. Hledání korespondence.
• Hledání 3D modelu z 2D obrazů i z dálkoměrů.
• 3D modely a průmyslové modeláře objektů i scén.
• Modely virtuální reality a jejich zobrazování. Umístění snímaných objektů do modelů virt. reality.
Literarture
• Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel. Moderní počítačová grafika, 2. vydání. Computer Press, 2005.
• Kerlow, Mistrovství 3D animace, Computer Press, 2011.
• Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha 1996.
• Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River: Pearson, 2002.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)