Řízené mechanické systémy II. (2312027)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:07.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Kanonické formy řízených dynamických systémů. Teorie optimálního řízení, Pontrjaginův princip maxima, Bellmanův princip optimality, dynamické programování. Stabilita nelineárních systémů, Ljapunovova metoda. Metody nelineárního řízení, přesná vstupně- výstupní linearizace, klouzavé řízení, řízení NQR. Ljapunovovské řízení. Prediktivní řízení. H2/Hinf řízení.
Vyučující
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2020/2021
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2020/2021
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2019/2020
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2018/2019
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2018/2019
Osnova
Kanonické formy řízených dynamických systémů.
Teorie optimálního řízení, Pontrjaginův princip maxima, Bellmanův princip optimality, dynamické programování.
Stabilita nelineárních systémů, Ljapunovova metoda.
Metody nelineárního řízení, přesná vstupně- výstupní linearizace, klouzavé řízení, řízení NQR.
Ljapunovovské řízení.
Prediktivní řízení.
H2/Hinf řízení.
Osnova cvičení
Literatura
Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
Štecha, J., Havlena, V.: Teorie dynamických systémů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1993
Havlena, V., Štecha, J.: Moderní teorie řízení, Vydavatelství ČVUT, Praha 1994
Khalil, H.: Nonlinear systems, Prentice Hall, New Jersey, 2002
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.9.2021, 10:09 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)