česky  čs
english  en
Signálový procesing a procesory (2313005)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:07.06.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+0C
Semestr:*Kredity:1
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Zpracování signálů. Systémy reálného času. Univerzální a signálový procesor. Procesory dSPACE a LabView. Tvorba programu pro zpracování signálu, RTW. Signál, druhy signálů, popis diskrétního signálu a diskrétního systému, obecný postup zpracování signálu. Shannon-Kotělnikovův vzorkovací teorém. Fitrace, druhy filtrů a jejich popis. Tradiční spojité filtry. Návrh nerekurzivních filtrů. Návrh rekurzivních filtrů. Nestandardní filtrace, zpracování signálů, antialiasing. Umělé vidění, pořízení obrazů, zpracování obrazů, reprezentace obrazů. Předzpracování obrazů. Základy rozpoznávání obrazů. Čidla založená na umělém vidění.
Vyučující
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Zpracování signálů.
Systémy reálného času.
Univerzální a signálový procesor.
Procesory dSPACE a LabView.
Tvorba programu pro zpracování signálu, RTW.
Signál, druhy signálů, popis diskrétního signálu a diskrétního systému, obecný postup zpracování signálu.
Shannon-Kotělnikovův vzorkovací teorém.
Fitrace, druhy filtrů a jejich popis.
Tradiční spojité filtry.
Návrh nerekurzivních filtrů.
Návrh rekurzivních filtrů.
Nestandardní filtrace, zpracování signálů, antialiasing.
Umělé vidění, pořízení obrazů, zpracování obrazů, reprezentace obrazů.
Předzpracování obrazů.
Základy rozpoznávání obrazů.
Čidla založená na umělém vidění.
Literatura
F., Vejražka: Signály a soustavy, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
M. Sedláček: Zpracování signálů v měřicí technice, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
V. Hlaváč, M. Sedláček: Zpracování signálů a obrazů, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)