Mechatronika (2313023)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:07.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Pojem mechatroniky, její historie a perspektivy. Konkrétní příklady. Životní cyklus výrobku, metody řešení jednotlivých etap. Metody podpory tvořivosti v Evropě, brainstorming, synektika. Bionika. Metody podpory tvořivosti v Japonsku. Vynálezecké inženýrství, TRIZ, ARIZ, IM. Metodologie návrhu mechatronických systémů.
Vyučující
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2020/2021
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2020/2021
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2019/2020
Ing. Pavel Steinbauer Ph.D.
Letní 2018/2019
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2018/2019
Osnova
Pojem mechatroniky, její historie a perspektivy.
Konkrétní příklady.
Životní cyklus výrobku, metody řešení jednotlivých etap.
Metody podpory tvořivosti v Evropě, brainstorming, synektika.
Bionika.
Metody podpory tvořivosti v Japonsku.
Vynálezecké inženýrství, TRIZ, ARIZ, IM.
Metodologie návrhu mechatronických systémů.
Osnova cvičení
Literatura
Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
Beneše, P., Valášek, M.: Metody tvůrčí práce, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997
Andrejsek, K.: Metody řešení technických problémů, SNTL, Praha 1984
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.9.2021, 2:25 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)