česky  čs
english  en
Kariéra v inženýrství (2313028)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:KVIApproved:20.06.2016
Valid until: ??Range:1P+1C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit posluchače s podstatou inženýrství, jeho základními koncepty, osobnostní profil a průběh kariéry v průmyslové praxi.
Teacher's
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2021/2022
Structure
1. Úvod - co učí technická škola , osobní vize - vlastní motivace
2. Profesní přístupy a kariéra: test profesních přístupů, kotev kariéry
3. Kariéra inženýra - podstata inženýrství, životní cyklus výrobku
4. Návrhová specifikace a konceptuální návrh
5. Řízení změny - jak prosazovat a zvládnout implementaci změn
6. Vyhodnocení projektu změny -
7. Postupy konstruování
8. Model úlohy a optimalizační konflikt Pareta
9. Řízení inovací - role inovačního lídra
10. Návrh inovačního konceptu - inovační farma
11. Patentování
12. Jak napsat patent
13. Filosofie a inženýrská tvořivost
Literarture
Beneš, P., Valášek, M.: Metody tvůrčí práce zvyšující tvůrčí potenciál, BEN, Praha 2008
Vosoba, P.: Dokonalá manažerská selhání, Grada, Praha, 2008
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)