Kariéra v inženýrství (2313028)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:KVISchválen:20.06.2016
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit posluchače s podstatou inženýrství, jeho základními koncepty, osobnostní profil a průběh kariéry v průmyslové praxi.
Vyučující
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Úvod - co učí technická škola , osobní vize - vlastní motivace
2. Profesní přístupy a kariéra: test profesních přístupů, kotev kariéry
3. Kariéra inženýra - podstata inženýrství, životní cyklus výrobku
4. Návrhová specifikace a konceptuální návrh
5. Řízení změny - jak prosazovat a zvládnout implementaci změn
6. Vyhodnocení projektu změny -
7. Postupy konstruování
8. Model úlohy a optimalizační konflikt Pareta
9. Řízení inovací - role inovačního lídra
10. Návrh inovačního konceptu - inovační farma
11. Patentování
12. Jak napsat patent
13. Filosofie a inženýrská tvořivost
Literatura
Beneš, P., Valášek, M.: Metody tvůrčí práce zvyšující tvůrčí potenciál, BEN, Praha 2008
Vosoba, P.: Dokonalá manažerská selhání, Grada, Praha, 2008
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.7.2024, 21:40 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)