česky  čs
english  en
Projekt I. (2313111)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:06.06.2011
Valid until: ??Range:0P+5C
Semestr:*Credits:5
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Projekt se skládá z vypracování samostatného projektu spočívajícího v řešení posloupnosti úloh analýzy a syntézy řízeného rovinného mechanismu: Geometrická syntéza, kinematická analýza, inverzní dynamika neřízeného rovinného mechanismu; analýza elastodynamiky vybraného tělesa mechanismu a jeho dimenzování; výpočet zatížení od aerodynamických sil a návrh řízení rovinného mechanismu.
Structure
Structure of tutorial
Projekt se skládá z vypracování samostatného projektu spočívajícího v řešení posloupnosti úloh analýzy a syntézy řízeného rovinného mechanismu: Geometrická syntéza, kinematická analýza, inverzní dynamika neřízeného rovinného mechanismu; analýza elastodynamiky vybraného tělesa mechanismu a jeho dimenzování; výpočet zatížení od aerodynamických sil a návrh řízení rovinného mechanismu.
Literarture
Viz předměty
2311065 - Mechanika mechanismů
2111034 - Metoda konečných prvků I
2312017 - Řízené mechanické systémy I
a také předchozí předměty
2311102 (231A102) - Mechanika II (Mechanika II.A)
2311107 (231A107) - Mechanika III (Mechanika III.A)
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)