česky  čs
english  en
Diplomová práce (2313998)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:20.06.2016
Valid until: ??Range:0P+10C+0L
Semestr:*Credits:10
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Náplň diplomové práce je individuální. Stanoví ji vedoucí diplomové práce. Vyžaduje se samostatný přístup k řešení úkolu.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)