Diplomová práce (2313998)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:20.06.2016
Platí do: ??Rozsah:0P+10C+0L
Semestr:*Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Náplň diplomové práce je individuální. Stanoví ji vedoucí diplomové práce. Vyžaduje se samostatný přístup k řešení úkolu.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.5.2024, 4:24 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)