česky  čs
english  en
Seminář z Mechaniky I. (2316007)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:04.12.2096
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:3Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Prohloubení látky z předmětu Mechanika I. Použití počítačů pro numerické řešení úloh.
Osnova
Osnova cvičení
Nahrazení a rovnováha silových soustav. Rovnováha bodu a tělesa v rovině a v prostoru. Vnitřní statické účinky tělesa. Těžiště. Složení soustav těles. Analytické a grafické řešení rovnováhy soustav těles, prutové soustavy. Rovnováha tělesa a soustav těles s pasivními odpory. Mechanická práce, výkon, účinnost.Rovnovážná poloha a její stabilita. Statika vláken
Literatura
viz Mechanika I.A
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)