česky  čs
english  en
Seminář z Mechaniky II. (2316008)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:12.11.2096
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:4Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Prohloubení látky z předmětu Mechanika II. Použití počítačů pro numerické řešení úloh.
Structure
Structure of tutorial
Kinematika bodu. Kinematika tělesa. Transformační matice. Kinematika současných pohybů. Kinematika tělesa. Pohyb posuvný, rotační, obecný rovinný, sférický, šroubový, obecný prostorový. Složení mechanismů. Základní rovinné mechanismy. Metody analytického vyšetřování kinematiky mechanismů. Trigonometrická a vektorová metoda.
Analytické řešení kinematiky mechanismů maticovou metodou. Grafické metody
v kinematice. Základy teorie ozubení. Mechanismy s ozubenými koly. Třecí a lanové mechanismy. Princip virtuálních prací a výkonů. Syntéza mechanismů. Vačkové mechanismy.
Literarture
viz Mechanika II.A
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)