Seminář z Mechaniky III. (2316009)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:04.12.2099
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:5Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Prohloubení látky z předmětu Mechanika III. Použití počítačů pro numerické řešení úloh.
Structure
Structure of tutorial
Dynamika hmotného bodu a soustav bodů. Geometrie hmot. Dynamika tuhého tělesa. Vyvažování rotujících těles. Dynamické poměry při dvou současných pohybech. Dynamika soustav těles. Princip virtuálních prací a výkonů. Lagrangeovy rovnice II. druhu. Metoda redukce. Volné a vynucené kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Úvod do nelineárního kmitání. Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Stabilita pohybu. Elementární Newtonova teorie rázu. Teorie setrvačníků.
Literarture
viz Mechanika III.A
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 3.3.2024, 16:33 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)