Seminář z Mechaniky III. (2316009)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:04.12.2099
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:5Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Prohloubení látky z předmětu Mechanika III. Použití počítačů pro numerické řešení úloh.
Osnova
Osnova cvičení
Dynamika hmotného bodu a soustav bodů. Geometrie hmot. Dynamika tuhého tělesa. Vyvažování rotujících těles. Dynamické poměry při dvou současných pohybech. Dynamika soustav těles. Princip virtuálních prací a výkonů. Lagrangeovy rovnice II. druhu. Metoda redukce. Volné a vynucené kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Úvod do nelineárního kmitání. Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Stabilita pohybu. Elementární Newtonova teorie rázu. Teorie setrvačníků.
Literatura
viz Mechanika III.A
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.11.2023, 10:02 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)