česky  čs
english  en
Kovové materiály (2321005)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:10.12.1996
Platí do: ??Rozsah:3+2
Semestr:9Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kovové materiály. Rozdělení kovových materiálů. Oceli. Nízkouhlíkové svařitelné oceli se zvýšenou pevností. Nerezavějící oceli. Austenitické nerezavějící oceli, feritické nerezavějící oceli. Žáruvzdorné a žárupevné materiály. Nástrojové oceli. Slitiny neželezných kovů - základní rozdělení. Měď a její slitiny. Hliník a jeho slitiny. Titan a jeho slitiny. Tepelné zpracování kovových materiálů.
Osnova
1. Nízkouhlíkové svařitelné ocelí se zvýšenou mezí kluzu (mechanismy zpevňování, oceli feriticko-perlitické, bainitické, martenzitické, dvoufázové)
2. Nerezavějící oceli - podstata korozivzdornosti, oceli martenzitické, feritické austenitické, dvoufázové
3. Žáruvzdorné a žáropevné materiály. Podstata žárupevnosti. Tečení, lom při tečení. Feriticko-perlitické oceli. Bainitické oceli. Austenitické oceli. Slitiny niklu
4. Nástrojové materiály. Základní vlastnosti nástrojových materiálů. Druhy nástrojových ocelí. Tepelné zpracování nástrojových ocelí. Slinuté karbidy. Další nástrojové materiály. Současný stav a vývojové směry
5. Slitiny mědi. Podstata vlastností slitin mědi. Čistá měď. Mosazi. Bronzy. Současný stav a vývojové trendy
6. Hliník a jeho slitiny. Podstata vlastností hliníku a jeho slitin. Čistý hliník. Slévárenské slitiny hliníku. Tvářené slitiny hliníku. Tepelné zpracování hliníkových slitin. Slitiny hliníku připravené nekonvenčními metalurgickými postupy.
7. Titan a jeho slitiny. Technicky čistý titan. Slitiny titanu.
Osnova cvičení
Svařitelné oceli se zvýšenou pevností
Korozivzdorné oceli
Žárupevné materiály
Nástrojové oceli (2 cvičení)
Měď a její slitiny
Hliník a jeho slitiny
Literatura
[1] : Macek, J., Janovec, J., Jurči, P., Zuna, P.: Kovové materiály, Nakladatelství ČVUT, Praha 2006.
Požadavky
100% účast na cvičeních, odevzdané a správně vyřešené individuální úlohy
Klíčová slova
Svařitelné oceli, nerezavějící oceli, žáruvzdorné oceli, žárupevné materiály, nástrojové oceli, měď a její slitiny, slitiny hliníku, slitiny titanu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)