česky  čs
english  en
Tepelné úpravy kovových materiálů (2321012)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:02.10.2097
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:8Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Přenos tepla a teplotní pole při ohřevu a ochlazování výrobků. Děje na rozhraní výrobek-okolní prostředí při ohřevu a výdrži na teplotách tepelného zpracování. Austenitizace, kalení a popouštění nelegovaných a legovaných konstrukčních a nástrojových ocelí. Chemicko-tepelné zpracování ocelí. Povrchové zpracování kovů. Tepelné zpracování vybraných neželezných kovů.
Osnova
1. Tepelné vlastnosti kovů a slitin
2. Přenos tepla v pecních zařízeních a v kovových tělesech
3. Teplotní pole v ohřívaných a ochlazovaných výrobcích
4. Tepelné zpracování konstrukčních ocelí - austenitizace, kalení, popouštění, žíhání
5. Tepelné zpracování nástrojových ocelí - austenitizace, kalení, popouštění
6. Povrchové tepelné zpracování - indukce, laser
7. Tepelné zpracování neželezných kovů - rozpouštěcí žíhání, vytvrzování, kalení bronzů
8. Chemicko - tepelné zpracování, teoretické základy, prostředí pro jednotlivé druhy zpracování
9. Cementace, nitrocementace
10. Nitridace, karbonitridace
11. Deformace v tepelném zpracování
Osnova cvičení
Návrh tepelného zpracování zadané součásti. Výpočet doby ohřevu na teplotu austenitizace a popouštění. Návrh pecního zařízení a ochranné, resp. aktivní atmosféry pro tepelné zpracování. Návrh podmínek austenitizace, kalení a popouštění. Stanovení vhodného kalícího média. Vypracování technologického postupu. Vyhotovení půdorysného náčrtu peciště tepelného zpracování. Stanovení kontroly výsledků tepelného zpracování.
Literatura
[1] Macek, K., Zuna, P., Janovec, J.: Tepelné úpravy kovových materiálů, Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 1993
[2] Prospektová literatura dodavatelů pecních zařízení do ČR (Aichelin, Schmetz, BMI atd.)
Požadavky
Účast na cvičení 90 %, vypracování a úspěšná obhajoba zadání.
Klíčová slova
Přenos tepla, vedení tepla, proudění, sálání, konstrukční oceli, nástrojové oceli, kalení, popouštění, žíhání, chemicko-tepelné zpracování, cementace, nitridace, karbonitridace, povrchové tepelné zpracování, tepelné zpracování slitin hliníku a mědi.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)