česky  čs
english  en
Nekovové materiály (2321015)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:10.07.1998
Platí do: ??Rozsah:3+2
Semestr:8Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Polymerní materiály. Chemická struktura a geometrie řetězce. Nadmolekulární struktura. Skelný přechod. Krystalizace a tání. Deformační a lomové chování, vliv času a teploty. Kopolymery a polymerní směsi. Vlastnosti elastomerů. Technická keramika. Chemické složení. Krystalická struktura. Slinování prášků. Tepelné vlastnosti. Křehký lom. Opotřebení a korozní odolnost. Keramické povlaky. Sklokeramika.(Pro oborové studium Materiálové inženýrství)
Osnova
1. Základy chemie polymerních materiálů
2. Aditiva do plastů a jejich funkce
3. Molekulární a nadmolekulární struktura polymerů
4. Tepelné vlastnosti polymerů
5. Fyzikální a chemické vlastnosti polymerů
6. Mechanické vlastnosti polymerů, teplotní a časové závislosti
7. Lomové chování polymerních materiálů
8. Tribologické vlastnosti polymerů
9. Polymerní směsi a slitiny
10. Degradační procesy v polymerních materiálech
11. Přehled konstrukčních plastů a specifické vlastnosti jednotlivých typů
12. Technické pryže, struktura a vlastnosti
13. Konstrukční keramika, krystalová struktura a vlastnosti
14. Uhlíkové materiály, struktura a vlastnosti
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)