česky  čs
english  en
Perspektivní materiály (2321025)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:09.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět perspektivní materiály charakterizuje jednotlivé skupiny nových konstrukčních materiálů. Vedle vývoje a fyzikální podstaty těchto materiálů jsou uvedeny nejpoužívanější typy nově vyvinutých materiálů, jejich základní charakteristiky a mechanické vlastnosti. Jsou prezentovány i jejich technologické možnosti, konstrukční použitelnost a způsoby jejich značení.
Osnova
1. Vývoj, výroba a trh nových materiálů
2. Moderní technologie hutnictví železa a oceli
3. Moderní oceli hromadné spotřeby
4. Vysokopevné a vysokolegované oceli, superslitiny
5. Lehké kovy a jejich slitiny
6. Materiály vyráběné práškovou metalurgií
7. Amorfní, nanokrystalické a mikrokrystalické kovové materiály
8. Keramické materiály
9. Polymerní materiály
10. Kompozity
11. Biomateriály, supravodivé a superplastické materiály, materiály s tvarovou pamětí
12. Povrchové vrstvy a úpravy
13. Využívání materiálových databází
Osnova cvičení
Výpočty teoretických pevností různě krystalizujících kovů, růst vlastností nových hutních polotovarů, nárůst crash odolnosti automobilových plechů
Mikrostrukturální skladba nových korozivzdorných ocelí, precipitační zpěňování Al slitin včetně Al-Li-X, vlastnosti PM materiálů, nové amorfní kovové slitiny
Lokální hodnocení křehkosti keramiky, mechanické vlastnosti plastů, mechanika kompozitních soustav, vlastnosti speciálních druhů nových materiálů, určování mechanických vlastností povrchových vrstev
Exkurze na vybrané pracoviště.
Literatura
[1] JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[2] MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006
Požadavky
Účast na cvičení 90 %, vypracování min.10 protokolů ze cvičení.

Klíčová slova
Sekundární metalurgie, plynulé lití, minihutě, oceli na plavidla, oceli do arktických podmínek, oceli pro automobilový průmysl, Maraging, oceli TRIP, korozivzdorné oceli, hliník, titan, hořčík a jejich slitiny, kovové a nekovové prášky, oxidická a neoxidická keramika, kompozity s polymerní, keramickou a kovovou matricí, biomateriály, supervodivé materiály, superplastické materiály, materiály s tvarovou pamětí.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)