Nauka o materiálu II. (2321039)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:MR2Schválen:10.07.1998
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy metalurgie, slitiny železa s uhlíkem a jejich ovlivnění dalšími prvky, fázové přeměny, tepelné, chemicko tepelné a tepelně mechanické zpracování, technické slitiny železa s uhlíkem, neželezné kovy a jejich slitiny, plasty, konstrukční keramika, kompozitní materiály, volba materiálu.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Cejp CSc.
Zimní 2023/2024
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků na diagram Fe-Fe3C.
• Základy metalurgie, výroba ocelí a litin. Konvenční a prášková metalurgie, 3D tisk.
• Fázové přeměny ocelí, austenitizace, perlitická, bainitická a martenzitická přeměna.
• Tepelné zpracování ocelí.
• Chemicko-tepelné zpracování ocelí. Tepelně mechanické zpracování.
• Rozdělení ocelí z různých hledisek. Označování dle EN.
• Konstrukční a nástrojové oceli.
• Litiny a jejich značení dle EN.
• Základní rozdělení a charakteristiky plastů.
• Přehled zpracovatelských technologií plastů. Kompozity.
• Kompozitní a keramické materiály.
• Neželezné kovy a slitiny.
• Volba vhodného materiálu součásti z hlediska použití.
Osnova cvičení
1) Úvodní hodina (bezpečnost práce v laboratoři, zadání individuálních úloh)
2) Rovnovážné struktury ocelí
3) Velikost zrna
4) Prokalitelnost ocelí
5) Tvrdost cementované vrstvy
6) Prezentace úloh
7) Vytvrzování Al slitin
8) Struktura a mechanické vlastnosti plastů
9) Prezentace úloh
10) Modul pružnosti kompozitů
11) Hodnocení jakosti litin
12) Prezentace úloh
13) Zápočet
Literatura
1. Macek,K. - Zuna,P. a kol.: Strojírenské materiály. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2003, 204 s.
2. Macek,K. a kol.: Nauka o materiálu. Cvičení. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2004, 89 s.
3. [1] PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999
[2] MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003
[3] MACEK, K. a kol. Nauka o materiálu cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2007

Požadavky
100% docházka na cvičeních, odevzdané všechny předepsané referáty, odevzdaná a prezentovaná individuální úloha.
Klíčová slova
Metalurgie, slitiny železa, fázové přeměny, tepelné zpracování, neželezné kovy, plasty, konstrukční keramika, kompozity. SEPS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 17:00 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)