česky  čs
english  en
Kompozity (2321045)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:15.04.1999
Platí do: ??Rozsah:3+2
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kompozit je tvořený několika druhy různých materiálů. Je specifický tím, že v matrici jsou v náhodném nebo geometricky uspořádaném rozložení částice, které mají zpevňující funkci. Tomuto materiálu bude odpovídat i experimentální a výpočtové modelování, předurčující kompozity k výrobě náročných součástí. Kompozity svým charakterem patří stále k progresivním materiálům s využitím v technické praxi.
Osnova
1. Úvod, historie, definice kompozitu, rozdělení
2. Vláknové kompozity
3. Umělá a přírodní vlákna pro kompozity
4. Částicové kompozity
5. Materiály pro vláknové a částicové komponenty
6. Matrice pro kompozity
7. Lamináty
8. Výpočtové modelování vláknových kompozitů
9. Výpočtové modelování částicových kompozitů
10. Experimentální modelování kompozitních materiálů
11. Materiálové charakteristiky kompozitů
12. Technologie výroby kompozitů
13. Nanokompozity
14. Lomová mechanika kompozitních materiálů
15. Využití kompozitu v technické praxi
Osnova cvičení
Studium a hodnocení materiálu pro kompozity. Degradační procesy v kompozitních materiálech. Identifikace porušení jednotlivých částic. Vstupy pro výpočtové modelování. Experimentální modelování vybraných kompozitů. Absolvování 60% exkurzí ve výzkumných a vývojových laboratořích.
Literatura
[1] KOŘÍNEK, Z. Počítačová podpora, Kompozity, www.volny.cz/zkorinek/
[2] JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[3] MATTHEWS, F., L., RAWLINGS, R.D. Composite Materials: Engineering and Science, Chapman  Hall, ISBN 0 412 559609
[4] KOO, J., H. Polymer Nanocomposites, Mc Graw Hill, ISBN 0 007 145821 2
Požadavky
Cvičení a semináře jsou povinná. Účast na exkurzích min.60 %.
Klíčová slova
Kompozitní materiály, zpevňující částice, lamináty, matrice, výpočtové modelování, experimenty.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)