česky  čs
english  en
Hodnocení struktury a vlastností materiálů (2321064)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:18.04.2005
Platí do: ??Rozsah:3+1
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vztahy mezi strukturou a vlastnostmi technických materiálů. Formulace zákonitostí tvorby struktury. Metody pozorování a hodnocení mikrostruktury. Mechanické vlastnosti a jejich úloha v systému označování, klasifikace a databází materiálů. Charakteristiky odolnosti kovů, polymerů, kompozitů, keramiky proti porušení a jejich měření. Zkušebnictví a komplexní diagnostikování vlastností a parametrů složitých systémů. Detekce strukturních vad materiálu metodami nedestruktivního zkoušení.
Osnova
1. Vlastnost-pojem, definice, rozdělení, základní mechanické vlastnosti
2. Mezní stav a jeho posouzení u provozně degradovaného materiálu
3. Charakteristiky odolnosti materiálu proti porušení a jejich měření
4. Predikce vlastností materiálu na základě strukturních charakteristik
5. Materiálové charakteristiky pro vstupy do modelování deformačně-napěťových stavů
6. Defektoskopické metody zjišťování vady materiálu.
7. Specifické nedestruktivní metody a technologické zkoušky pro odlévání, tváření a svařování
8. Zkoušky opotřebení kovových i nekovových materiálů,korozní zkoušky
9. Hodnocení mechanických a tribologických vlastností povrchových vrstev a povlaků
10. Zkoušky jakosti a kvality keramiky, keramografie
11. Metalografická analýza makrostruktury a mikrostruktury - světelná mikroskopie
12. Hlavní strukturní parametry a jejich určení
13. Analýza lomů a substruktury - analytická elektronová mikroskopie
14. Praktické aplikace světelné mikroskopie a analytické elektronové mikroskopie
Osnova cvičení
Měření deformačně-napěťových charakteristik. Počítačem řízené zkušební systémy.
Stanovení křehkolomových charakteristik lomové mechaniky. Výpočet kritického rozměru defektu. Hodnocení vlastností PVD povlaku pro řezné nástroje. Základy metalografické techniky. Studium struktur vybraných materiálů pomocí světelné mikroskopie.
Exkurze na vybrané pracoviště.
Literatura
[1] MACEK, K. a kol. Experimentální metody v materiálovém inženýrství. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[2] MACEK, K. a kol. Materiálové inženýrství cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003
[3] MÍŠEK, B.,PTÁČEK, L. Zkoušení materiálů a výrobků bez porušení. SNTL, 1983
Požadavky
Cvičení, jež jsou součástí tohoto kurzu, jsou povinná. Neúčast na cvičení musí být řádně omluvena.
Klíčová slova
Vlastnost, materiálová charakteristiky, zkušební systém, mikrostruktura, strukturní parametr, mikroskopie.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)