česky  čs
english  en
Technické aplikace materiálů (2321067)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:18.04.2008
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět popisuje aplikovatelnost jednotlivých skupin inženýrských materiálů a jejich odpovídající vlastnosti. Rovněž se věnuje aktuálním vývojovým trendům těchto skupin.
Vyučující
Ing. Stanislav Krum Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Stanislav Krum Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Stanislav Krum Ph.D.
Letní 2020/2021
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Letní 2020/2021
Osnova
1. Základní skupiny technických materiálů a charakteristiky jejich vlastností, rozdělení a
označování materiálů dle EN, metoda optimální volby materiálu pro danou aplikaci
2. Materiálová problematika energetických centrál na fosilní paliva
3. Materiálová problematika lehkovodních tlakových jaderných elektráren
4. Vybrané aplikace v chemickém a potravinářském průmyslu
5. Moderní kovové materiály na aplikace v dopravě
6. Aplikace kompozitů v leteckém a automobilovém průmyslu
7. Biomedicínské aplikace kovových i nekovových materiálů
8. Materiály se zvláštními fyzikálními vlastnostmi v elektrotechnickém průmyslu
9. Význam povrchových vrstev a povlaků při aplikacích v agresivním prostředí
10. Široké uplatnění konstrukčních polymerních materiálů
11. Aplikace materiálů vyrobených práškovou metalurgií
12. Progresivní konstrukční keramika
13. Aplikace nových perspektivních materiálů v mezním stavu (nanomateriály, kovová
skla,tvarová paměť)
Osnova cvičení
Návrh materiálu pro zadanou součást, dílec, konstrukční celek, nástroj.
Volba materiálu na tlakovou nádobu. Použití metody výběru dle kriteria LBB
( leak-before-break).
Vysokoteplotní koroze v plynu, kontrola použití materiálu na konkrétní aplikaci.
v oxidujícím prostředí za vysoké teploty.
Hodnocení dlouhodobého namáhání konstrukčních plastů.
Test biokompatibility-růst buněčné populace na pyrolytickém uhlíku.
Exkurze na vybrané pracoviště.
Literatura
[1] JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[2] MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006
[3] MACEK, K. a kol. Materiálové inženýrství cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003
Požadavky
Cvičení, jež jsou součástí tohoto kurzu, jsou povinná. Neúčast na cvičení musí být řádně omluvena.
Klíčová slova
Užitné vlastnosti, materiálové charakteristiky, inženýrský návrh, aplikace materiálu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)