česky  čs
english  en
Metalurgie výrobních procesů (2321070)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:20.04.2010
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět navazuje na předmět Nauku o materiálu, Hodnocení struktur, Technické aplikace materiálů a předměty z oboru technologie. Zabývá se problémy mezních stavů struktur materiálů, které jsou poznačené primární technologií a projevují se až v zátěžových situacích u konstrukčních prvků.
Osnova
Vliv chemického složení na vznik vad litých struktur
2. Odraz vyššího obsahu nežádoucích a jiných prvků na výslednou strukturu ocelí a slitin kovů
3. Podmínky dalšího zpracování uklidněných a neuklidněných ocelí
4. Deformačně napěťové stavy litých struktur
5. Mezní stavy odlévaných struktur a jejich identifikace
6. Rozpad přesycených tuhých roztoků (TR)
7. Strukturní změny svarových kovů a mezní stavy porušení (horké trhliny, studené trhliny, štěpení aj.)
8. Projev metalurgických reakcí při procesu pájení na výslednou strukturu
9. Konkrétní rovnovážné binární diagramy (RBD) a jejich využití v praxi
10. Dendritická struktura kovů a jejich slitin
11. Aplikace termodynamiky v metalurgii
12. Slévárenská metalurgie čediče a technického skla
13. Výroba monokrystalů
Osnova cvičení
1. Popis degradované součásti a její dokumentace
2. Strukturní změny po tepelném zpracování
3. Identifikace nežádoucích fází v hodnocených strukturách
4. Charakteristika změn z pohledu mechanických vlastností, chemických vlastností a struktury
5. Řešení konkrétního problému havarované součásti
6. Metodika návrhu protokolu pro hodnocení materiálu v dané konstrukci
Literatura
[1] Pokluda J, a kol.: Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek, Nakladatelství, Brno, 1994
[2] Menčík J.: Pevnost a lom skla a keramiky. SNTL, Praha 1990
[3] Pokluda J.: Mechanické a strukturní materiálové charakteristiky, Skriptum, FS VUT Brno, 1989
[4] Hrivňák I,: Zvaritelnosť ocelí, alfa, 1979 Bratislava
[5] Skočovský P.,Šiman I.: Štruktúrná analýza liatin, alfa, Bratislava, 1989
Požadavky
Znalosti z absolvovaných předmětů týkajících se materiálů a technologií
Klíčová slova
Degradace, predikce, havárie, mezní stav, struktura, materiálové vlastnosti, odlévání, svařování, plastická deformace, intermediární fáze.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)