česky  čs
english  en
Kovové materiály (2321072)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:30.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kovové materiály. Rozdělení kovových materiálů. Oceli. Nízkouhlíkové svařitelné oceli se zvýšenou pevností. Vysokopevné oceli. Nerezavějící oceli. Austenitické nerezavějící oceli, feritické nerezavějící oceli. Žáruvzdorné a žárupevné materiály. Nástrojové oceli. Slitiny neželezných kovů - základní rozdělení. Měď a její slitiny. Hliník a jeho slitiny. Titan a jeho slitiny. Tepelné zpracování kovových materiálů.
Vyučující
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Petr Zuna CSc. D.Eng. h. c.
Letní 2022/2023
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Letní 2021/2022
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Letní 2020/2021
prof. Ing. Petr Zuna CSc. D.Eng. h. c.
Letní 2020/2021
Osnova
Úvod. Rozdělení kovových materiálů. Podstata zpevňování kovových materiálů.
Svařitelné oceli se zvýšenou mezí kluzu - druhy ocelí, výroba, zpracování.
Vysokopevné oceli - principy dosahování vysoké pevnosti, oceli maraging, sekundárně vytvrditelné oceli.
Korozivzdorné materiály. Koroze. Výroba korozivzdorných ocelí, druhy a jejich hlavní vlastnosti.
Oceli feritické, austenitické, martenzitické, duplexní. Neželezné korozivzdorné materiály.
Tečení. Relaxace. Žáropevné oceli, podstata žáropevnosti.
Feritické a bainitické oceli. Austenitické oceli. Martenzitické oceli. Slitiny niklu a kobaltu. Vysokotavitelné kovy.
Nástrojové materiály. Podstata. Nejdůležitější vlastnosti. Výroba a zpracování. Použití.
Oceli nelegované a nízkolegované. Zpracování a použití. Oceli subledeburitické. Oceli pro práci za tepla.
Ledeburitické oceli, rychlořezné oceli. Ostatní nástrojové materiály.
Měď a její slitiny. Bronzy. Mosazi.
Hliník a jeho slitiny.
Titan a jeho slitiny.
Osnova cvičení
Úvod. Rozdělení kovových materiálů. Podstata zpevňování kovových materiálů.
Svařitelné oceli se zvýšenou mezí kluzu - druhy ocelí, výroba, zpracování.
Vysokopevné oceli - principy dosahování vysoké pevnosti, oceli maraging, sekundárně vytvrditelné oceli.
Korozivzdorné materiály. Koroze. Výroba korozivzdorných ocelí, druhy a jejich hlavní vlastnosti.
Oceli feritické, austenitické, martenzitické, duplexní. Neželezné korozivzdorné materiály.
Tečení. Relaxace. Žáropevné oceli, podstata žáropevnosti.
Feritické a bainitické oceli. Austenitické oceli. Martenzitické oceli. Slitiny niklu a kobaltu. Vysokotavitelné kovy.
Nástrojové materiály. Podstata. Nejdůležitější vlastnosti. Výroba a zpracování. Použití.
Oceli nelegované a nízkolegované. Zpracování a použití. Oceli subledeburitické. Oceli pro práci za tepla.
Ledeburitické oceli, rychlořezné oceli. Ostatní nástrojové materiály.
Měď a její slitiny. Bronzy. Mosazi.
Hliník a jeho slitiny.
Titan a jeho slitiny.
Literatura
Macek, K., Janovec, J., Jurči, P., Zuna, P.: Kovové materiály, Nakladatelství ČVUT 2006, vysokoškolské skriptum
Pluhař, J., Puškár, A., Koutský, J., Macek, K., Beneš, V.: Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL/ALFA, Praha 1987
Kolektiv autorů POLDI: Nástrojové oceli a jejich použití, Poldi Kladno, 1985, 2 díly
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)