česky  čs
english  en
Letecké a kosmické materiály (2321078)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:LKMSchválen:20.05.2016
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Charakteristiky základních vlastností leteckých a kosmických materiálů. Specifické požadavky na materiály pro aplikace

v leteckém průmyslu. Optimální volba materiálu pro letecké a kosmické konstrukce při respektování základních

požadavků, týkajících se hmotnosti, životnosti a bezpečného provozování.Skupiny materiálů používaných ve stavbě dílců draků a motorů. Slitiny hliníku, technicky čistý titan a jeho slitiny, slitiny

hořčíku, superslitiny na bázi niklu a kobaltu, vysokopevné oceli. Konstrukční plasty, konstrukční keramika, kompozity

vláknové a částicové.
Vyučující
prof. Dr. Ing. Libor Beneš
Letní 2020/2021
prof. Dr. Ing. Libor Beneš
Letní 2019/2020
prof. Dr. Ing. Libor Beneš
Letní 2018/2019
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008

MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003

USTOHAL,V.: Letecké materiály. VUT Brno, 1988

HUSSEY B., WILSON J.: Light Alloys. Directory and databook. Chapman & Hall, 1998

MICHNA, Š. a kol.: Encyklopedie hliníku, Prešov 2005, ISBN 80-89041- 88-4

BAKER, A.: Composite materials for aircraft structures, AIAA 2004

MIDDLETON,D.H.: Composite materials in aircraft structures, Longman Group, 1990
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)