česky  čs
english  en
Nano a biomateriály (2321083)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:NBMRSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:4Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět přibližuje posluchačům dvě skupiny perspektivních materiálů. První představují ty, které jsou vyrobeny pomocí nanotechnologií, jsou označovány jako nanomateriály a využívají se pro nové konstrukční prvky, součásti a přístroje, spojené především s biosystémy. Druhou skupinou jsou pak pokročilé biomateriály, jejich přehled a užití v medicíně, z hlediska vlastností, struktury a vztahu k živému systému (biokompatibilita).
Osnova
• Úvod do problematiky nanomateriálů a nanotechnologií - jejich historické pozadí, současnost a perspektivy.
• Přehled užití nanomateriálů, jejich klasifikace, příprava a vlastnosti.
• Nanoprášky a jejich aplikace.
• Nanotrubice a jejich aplikace.
• Nanovlákna a jejich aplikace.
• „Bulic“ ultrajemné materiály.
• Nátěry s nanočásticemi a jejich příprava a užití. Uhlíkové nanočástice a tenké vrstvy/diamantové nanočástice, polykrystalické diamantové vrstvy
• Bio-nano materiály, jejich využití.
• Vlastnosti nanomateriálů a používané experimentální metody k jejich studiu.
• Nano-částice, jejich aplikace, přínosy i zdravotní rizika.
• Nanodráty pro senzory.
• Biomateriály (rozdělení, požadavky, aplikace)
• Bio-degradovatelné materiály.
Osnova cvičení
Literatura
• SCHMID, G. (editor) Nanoparticles from theory to application, ISBN: 978-3-527-60404-3, Wiley 2006.
• LUQUE, R., RAJENDER S VARMA (editors) Sustainable Preparation of Metal Nanoparticles, Methods and Applications, ISBN: 978-1-84973-428-8, RSC 2012.
• LINDSAY, S. Introduction to Nanoscience, ISBN-13: 978-0199544219 ISBN-10: 0199544212, 2009.
• WOLF, E. L. Nanophysics and Nanotechnology, An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience. Wiley -VCH, Berlin, 2006.
• BASU, B. (editor) Advanced biomaterials: fundamentals, processing, and applications, Hoboken: Wiley, 2009; ISBN 978-0-470-19340-2.
• BLACK, J., HASTINGS, G. (eds.) Handbook of Biomaterials Properties, Chapman&Hall, London 1998.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)