česky  čs
english  en
Materiálové inženýrství (2321084)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:MINSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Osnova
• Současnost materiálového inženýrství.
• Reálné krystaly a jejich poruchy. Plasticita kovů a slitin.
• Polykrystaly, deformační zpevnění a zotavení struktur.
• Termodynamické základy klasické i práškové metalurgie.
• Vliv slitinových prvků na rovnovážné diagramy a s tím související vlastnosti výsledných slitin.
• Základní charakteristiky lomu, tečení a únavy kovů.
• Uplatnění fázových přeměn v metalurgii slitin.
• Vliv tepelného zpracování na výslednou strukturu zpracovaných slitin.
• Charakteristiky a vlastnosti polymerů uplatněné při návrhu konstrukčního prvku.
• Požadavky na kompozity a keramiku z hlediska vzniku mezních stavů.
• Přípustné a nepřípustné vady materiálů.
• Aplikace mechaniky materiálů pro volbu konstrukčních prvků
• Degradace materiálů, predikce a analýza vzniku
Osnova cvičení
Literatura
• MACEK, K., J. JANOVEC, P. JURČI a P. ZUNA. Kovové materiály. Vyd.1. Praha: Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-101-3513-1.
• EHRENSTEIN, G. W. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. ISBN 978-80-86960-29-6.
• FIALA, J. Viskózní creep kovových materiálů při velmi nízkých napětích a zvýšených teplotách: teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Materiálové vědy a inženýrství. Brno: VUTIUM, 2002. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. ISBN 80-214-2061-8.
• SHACKELFORD, J. F. Introduction to materials science for engineers. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, c2005. ISBN 01-312-7619-0.
• GRELLMANN, W. a S. SEIDLER. Polymer testing. Cincinnati, Ohio: Hanser, c2007. ISBN 15-699-0410-3.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)