česky  čs
english  en
Letecké a kosmické materiály (2321085)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:LKMSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:4Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Charakteristiky základních vlastností leteckých a kosmických materiálů. Specifické požadavky na materiály pro aplikace v leteckém průmyslu. Optimální volba materiálu pro letecké a kosmické konstrukce při respektování základních požadavků, týkajících se hmotnosti, životnosti a bezpečného provozování.
Osnova
• Historie, vývoj, současnost a budoucnost leteckých a kosmických materiálů ve vztahu k rozvoji letecké techniky.
• Skupiny materiálů používaných ve stavbě dílců draků a motorů.
• Specifika požadavků na letecké a kosmické materiály.
• Optimální volba materiálu pro letecké a kosmické konstrukce, základních požadavky ve vazbě na hmotnosti, životnosti a bezpečnost provozování.
• Slitiny hliníku využívané v letectví a kosmonautice.
• Slitiny hořčíku pro letecké a kosmické konstrukce.
• Technicky čistý titan a jeho slitiny, využívané v letectví a kosmonautice.
• Superslitiny na bázi niklu a kobaltu - pro vysokoteplotní aplikace.
• Oceli pro leteckou techniku - oceli korozivzdorné, vysokopevné a oceli pro extrémní teploty.
• Konstrukční plasty využívané v letectví a kosmonautice.
• Konstrukční keramika a její využití v leteckých a kosmických konstrukcích.
• Kompozity vláknové a částicové, jejich vývoj a uplatnění pro letecké a kosmické konstrukce.
• Porovnání jednotlivých skupin, Ashbyho mapy, specifika designu materiálu pro leteckou a kosmickou techniku.
Osnova cvičení
Literatura
• PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. 2001. Brno: CERM, 2001. ISBN 80-720-4193-2.
• MACEK, K. a P. ZUNA. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-010-2798-8.
• USTOHAL,V.: Letecké materiály. VUT Brno, 1988
• HUSSEY B., WILSON J.: Light Alloys. Directory and databook. Chapman & Hall, 1998
• MICHNA, Š. a kol.: Encyklopedie hliníku, Prešov 2005, ISBN 80-89041-88-4
• BAKER, A.: Composite materials for aircraft structures, AIAA 2004
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)