Materiály jaderných energetických zařízení (2321100)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:10.05.2012
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Žárupevnost, žáruvzdornost, křehký lom, korozní a radiační odolnost, opotřebení. Způsoby označovaní materiálů v energetice dle ČSN, EN, AISI. Perspektivní materiály pro vysokoparametrickou energetiku. Zbytková životnost energetických zařízení. Lopatkové a rotorové materiály parních turbin. Oceli na součásti turbogenerátoru. Kotlové materiály, přehřívákové trubky a parovody. Materiály na součásti vodních turbin. Oceli na vybrané komponenty jaderných elektráren.
Teacher's
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Zimní 2021/2022
Structure
1. 1. Struktura a provozními parametry energetických zařízení v ČR. Trendy vývoje.
2. Korozní, teplotní a radiační poškozování materiálů v energetice.
3. Požadavky na materiály pro energetiku.
4. Nelegované jakostní a ušlechtilé oceli. Legované ušlechtilé oceli, slitiny niklu
5. Nové oceli pro vysokoparametrickou energetiku T23, T24, P91, T92
6. Způsoby označovaní materiálů v energetice dle ČSN, EN, AISI.
7. Kotlové materiály, přehřívákové trubky a parovody.
8. Zbytková životnost provozovaných a historických energetických zařízení.
9. Klasické a nové materiály na lopatky a rotory parních turbin a na součásti turbogenerátoru.
10. Zvýšené korozní napadení při spalování biomasy, modifikace komponent spalovacích kotlů Kogenerační jednotky
11. Kombinované opotřebení vodních turbin
12. Materiály na vybrané komponenty jaderných elektráren - tlaková nádoba, primární potrubí, parogenerátory, cirkulační čerpadla, sekundární potrubí, kontejnery vyhořeného paliva.
13. Kovové a nekovové materiály větrných elektráren, fotovoltaické články
Structure of tutorial
Výrobní kapacity energetické základny ČR. Ekonomické hodnocení cen elektřiny a tepla v ČR. Stanovení životnosti ocelí při použití Larson-Millerova parametru. Vytvoření databáze materiálů pro klasickou a vysokoparametrickou energetiku, ekvivalenty mezi ČSN, EN a AISI. Nedestruktivní metody hodnocení technického stavu komponent kotlů. Identifikace trhlin a výpočet kritické velikosti trhliny v potrubí. Aplikace Parisova vztahu pro reziduální životnost únavového poškození lopatek turbin. Závěrečný test
Literarture
[1] ČÍHAL,V. : Korozivzdorné oceli a slitiny, Academia Praha , 1999
[2] KOUTSKÝ, J. : Slitinové oceli pro energetické strojírenství, SNTL 1981
[3] ČADEK, J.: Creep in Metallic Materials, Academia Praha , 1988
[4] BENDICK,W., GABRIEL,B.: Vanderberghe,B.: New Low Alloy Heat Resistant Ferritic Steels T/P23 and T/P24 for Power Plant Application, Int. J. Pressure and Piping, 84(2007)
Requirements
Účast na cvičení 85 %, kladný výsledek závěrečného testu ( více jak 50 % úspěšnost, vypracování všech protokolů z cvičení
Keywords
Žárupevnost, žáruvzdornost, korozní a radiační odolnost, opotřebení, zbytková životnost.. kotlové materiály, vodních turbiny, elektrárny
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.6.2024, 10:01 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)