česky  čs
english  en
Technické materiály I (2321500)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:TMRISchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen pro studenty bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství a je volným pokračováním předmětů Nauka o materiálu I. a II. a Matriály 21. století. Studenti se seznámí s aplikacemi širokého spektra technických materiálů, přednášky budou doplněny i vyzvanými přednáškami odborníků z praxe a exkurzemi k některým tématům.
Vyučující
Ing. Stanislav Krum Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Stanislav Krum Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Stanislav Krum Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Úvodní přednáška
• Korozivzdorné oceli a slitiny
• Materiály na odlitky
• Plasty ve strojírenství
• Biomateriály/nanomateriály
• Povlakování
• Slitiny neželezných kovů
• Zpevňovací mechanismy kovových materiálů v praxi
• Kompozity ve strojírenství
• Přednáška odborníka z praxe
• Nové druhy kovových materiálů
• Konstrukční keramika
• Technické materiály, tak, jak už je znáte
Osnova cvičení
Označování ocelí
Materiály na odlitky
Plasty
Povlakování
Zpevňovací mechanismy kovových materiálů
Kompozity
Neželezné kovy a jejich slitiny
Příprava keramických materiálů
Nanomateriály
Korozivzdorné oceli

• Prezentace studentů
Literatura
PTÁČEK, L. Nauka o materiálu II. Brno: CERM, c1999. ISBN 80-720-4130-4.
JANOVEC, J., J. CEJP a J. STEIDL. Perspektivní materiály. Vyd. 3., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04167-3.
EHRENSTEIN, G. W. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. ISBN 978-80-86960-29-6.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)