česky  čs
english  en
Perspektivní materiály (2321501)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:10.05.2012
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět perspektivní materiály charakterizuje jednotlivé skupiny nových konstrukčních materiálů. Vedle vývoje a fyzikální podstaty těchto materiálů jsou uvedeny nejpoužívanější typy nově vyvinutých materiálů, jejich základní charakteristiky a mechanické vlastnosti. Jsou prezentovány i jejich technologické možnosti, konstrukční použitelnost a způsoby jejich značení.
Teacher's
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Letní 2020/2021
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Letní 2020/2021
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Letní 2019/2020
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Letní 2018/2019
Structure
VÝVOJ, VÝROBA A TRH NOVÝCH MATERIÁLŮ

MODERNÍ TECHNOLOGIE HUTNICTVÍ ŽELEZA A OCELI

ZNAČENÍ MATERIÁLŮ DLE EVROPSKÝCH NOREM

MODERNÍ OCELI HROMADNÉ SPOTŘEBY

MATERIÁLY PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

VYSOKOPEVNÉ A VYSOKOLEGOVANÉ OCELI, SUPERSLITINY

LEHKÉ KOVY A JEJICH SLITINY

MATERIÁLY VYRÁBĚNÉ PRÁŠKOVOU METALURGIÍ

AMORFNÍ, NANOKRYSTALICKÉ A MIKROKRYSTALICKÉ KOVOVÉ MATERIÁLY

KERAMICKÉ MATERIÁLY

POLYMERNÍ MATERIÁLY

KOMPOZITY

BIOMATERIÁLY, SUPRAVODIVÉ MATERIÁLY, SUPERPLASTICKÉ MATERIÁLY, MATERIÁLY S TVAROVOU PAMĚTÍ
Structure of tutorial
Stanovení ideální pevnosti
Moderní technologie hutnictví železa a oceli a Značení materiálů dle evropských norem
Moderní oceli hromadné spotřeby
Vysokopevné a vysokolegované oceli, superslitiny
Keramické materiály
Polymerní materiály
Povrchové úpravy a vrstvy
Literarture
Skriptum JANOVEC, Jiří, Jiří CEJP a Josef STEIDL. Perspektivní materiály. Vyd. 3. přeprac. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04167-3
Periodikum Advanced materials. Weinheim: Wiley-VCH, 1989-. ISSN 0935-9648 (print).
Requirements
V případě nekontaktní výuky bude upřesněno, zda proběhne test před následnou online ústní zkouškou.

Písemná část zkoušky

- 30 minut
- musí být splněna minimálně na 50 %

Ústní část zkoušky

Po splnění písemné části zkoušky probíhá ústní zkouška.

Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/449e895d/2021-10-19/02:06)