Experimentální metody studia materiálů (2321505)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:EMSMSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:1Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Metody analýzy materiálů se zaměřením na analýzy strukturní, fázové, textur a pro analýzu mřížkových vad a stanovení zbytkových pnutí (rentgenová a elektronová difraktografie). Metody zobrazovací: světelná a elektronová mikroskopie (příprava vzorků a charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu). Pokročilé metody zobrazování a chemické mikroanalýzy: řádkovací elektronová mikroskopie.
Vyučující
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jan Krčil Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Ladislav Cvrček Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Světelná mikroskopie (příprava vzorků a charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu)
• Konfokální mikroskopie, metody světelné spektroskopie pro analýzu (GDOES, atd.)
• Elektrony, interakce se vzorkem, transmisní elektronová mikroskopie (princip, příprava vzorků)
• Transmisní elektronová mikroskopie (charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu)
• Speciální metody TEM (HV TEM, HR TEM)
• Skenovací elektronová mikroskopie (princip, příprava vzorků)
• Skenovací elektronová mikroskopie (charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu)
• Elektronová difraktografie (pro fázovou analýzu, pro určení zbytkových pnutí, textur a pro analýzu mřížkových vad)
• Rentgenová spektroskopie a mikroanalýza chemického složení, EDS, WDS, XRS
• Metody SPM
• Kvantitativní rentgenová mikroanalýza
• Elektronová a iontová spektroskopie a mikroanalýza I (Augerova spektroskopie, fotoelektronová spektroskopie, SIMS, LAMMA, jaderné metody)
• Elektronová a iontová spektroskopie a mikroanalýza II
Literatura
• Macek K. a kol. Experimentální metody v materiálovém inženýrství. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-03934-2
• Macek K. a kol. Materiálové inženýrství cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003. ISBN80-01-02659-0
• Karlík M. Úvod do transmisní elektronové mikroskopie. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04729-3
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 0:41 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)