česky  čs
english  en
Materiály pro energetiku (2321701)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:12.05.2008
Platí do: ??Rozsah:3+1
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Žárupevnost, žáruvzdornost, křehký lom, korozní a radiační odolnost, opotřebení. Způsoby označovaní materiálů v energetice dle ČSN, EN, AISI. Perspektivní materiály pro vysokoparametrickou energetiku. Zbytková životnost energetických zařízení. Lopatkové a rotorové materiály parních turbin. Oceli na součásti turbogenerátoru. Kotlové materiály, přehřívákové trubky a parovody. Materiály na součásti vodních turbin. Oceli na vybrané komponenty jaderných elektráren.
Osnova
1. Struktura a provozními parametry energetických zařízení v ČR. Trendy vývoje.
2. Korozní, teplotní a radiační poškozování materiálů v energetice.
3. Požadavky na materiály pro energetiku.
4. Nelegované jakostní a ušlechtilé oceli. Legované ušlechtilé oceli, slitiny niklu
5. Nové oceli pro vysokoparametrickou energetiku T23, T24, P91, T92
6. Způsoby označovaní materiálů v energetice dle ČSN, EN, AISI.
7. Kotlové materiály, přehřívákové trubky a parovody.
8. Zbytková životnost provozovaných a historických energetických zařízení.
9. Klasické a nové materiály na lopatky a rotory parních turbin a na součásti turbogenerátoru.
10. Zvýšené korozní napadení při spalování biomasy, modifikace komponent spalovacích kotlů. Kogenerační jednotky
11. Kombinované opotřebení vodních turbin
12. Materiály na vybrané komponenty jaderných elektráren - tlaková nádoba, 1. Struktura a provozními parametry energetických zařízení v ČR. Trendy vývoje.
2. Korozní, teplotní a radiační poškozování materiálů v energetice.
3. Požadavky na materiály pro energetiku.
4. Nelegované jakostní a ušlechtilé oceli. Legované ušlechtilé oceli, slitiny niklu
5. Nové oceli pro vysokoparametrickou energetiku T23, T24, P91, T92
6. Způsoby označovaní materiálů v energetice dle ČSN, EN, AISI.
7. Kotlové materiály, přehřívákové trubky a parovody.
8. Zbytková životnost provozovaných a historických energetických zařízení.
9. Klasické a nové materiály na lopatky a rotory parních turbin a na součásti turbogenerátoru.
10. Zvýšené korozní napadení při spalování biomasy, modifikace komponent spalovacích kotlů Kogenerační jednotky
11. Kombinované opotřebení vodních turbin
12. Materiály na vybrané komponenty jaderných elektráren - tlaková nádoba, primární potrubí, parogenerátory, cirkulační čerpadla, sekundární potrubí, kontejnery vyhořeného paliva.
13. Kovové a nekovové materiály větrných elektráren, fotovoltaické články.

Osnova cvičení
1. Výrobní kapacity energetické základny ČR. Ekonomické hodnocení cen elektřiny a tepla v ČR.
2. Stanovení životnosti ocelí při použití Larson-Millerova parametru.
3. Vytvoření databáze materiálů pro klasickou a vysokoparametrickou energetiku, ekvivalenty mezi ČSN, EN a AISI.
4. Nedestruktivní metody hodnocení technického stavu komponent kotlů
5. Identifikace trhlin a výpočet kritické velikosti trhliny v potrubí
6. Aplikace Parisova vztahu pro reziduální životnost únavového poškození lopatek turbin.
7. Závěrečný test
Literatura
[1] Číhal,V. : Korozivzdorné oceli a slitiny, Academia Praha , 1999
[2] Koucký J. : Slitinové oceli pro energetické strojírenství, SNTL 1981
[3] Čadek, J.: Creep in Metallic Materials, Academia Praha , 1988
[4] Bendick,W.-Gabriel,B.- Vanderberghe,B.: New Low Alloy Heat Resistant Ferritic Steels T/P23 and T/P24 for Power Plant Application, Int. J. Pressure and Piping, 84(2007)
Požadavky
Účast na cvičení 85 %, kladný výsledek závěrečného testu ( více jak 50 % úspěšnost), vypracování všech protokolů z cvičení
Klíčová slova
Žárupevnost, žáruvzdornost, křehký lom, korozní odolnost, opotřebení, vysokoparametrická energetika, zbytková životnost. Lopatky, rotory, vodní turbiny, jaderné elektrárny, větrné elektrárny, fotovoltaické články
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)