česky  čs
english  en
Tepelné zpracování (2322041)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:18.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Teoretické základy tepelného zpracování, základní postupy tepelného a chemicko-tepelného zpracování železných i neželezných kovů, exkurze zaměřené na danou tématiku.

Vyučující
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
1. Úvod do tepelného zpracování
2. Ohřev a ochlazování
3. Deformace při tepelném zpracování, prostředí pro ohřev a ochlazování
4. Austenitizace, žíhání
5. Kalení, povrchové kalení, zmrazování
6. Exkurze
7. Popouštění, tepelné zpracování ocelí a litin
8. Tepelné zpracování nástrojových ocelí
9. Chemicko-tepelné zpracování (cementování)
10. Chemicko-tepelné zpracování (nitridování, boridování)
11. Exkurze
12. Povlakování CVD, PVD
13. Tepelné zpracování neželezných kovů
14. Nekonvenční metody tepelného zpracování
Osnova cvičení
1. Úvod do tepelného zpracování
2. Ohřev a ochlazování
3. Deformace při tepelném zpracování, prostředí pro ohřev a ochlazování
4. Austenitizace, žíhání
5. Kalení, povrchové kalení, zmrazování
6. Exkurze
7. Popouštění, tepelné zpracování ocelí a litin
8. Tepelné zpracování nástrojových ocelí
9. Chemicko-tepelné zpracování (cementování)
10. Chemicko-tepelné zpracování (nitridování, boridování)
11. Exkurze
12. Povlakování CVD, PVD
13. Tepelné zpracování neželezných kovů
14. Nekonvenční metody tepelného zpracování
Literatura
[1] PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. Brno: CERM, 2001
[2] MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003
[3] KRAUS, V. Tepelné zpracování a slinování Plzeň: 1999
Požadavky
Předmět je určen pro studenty bakalářského studijního programu Výroba a ekonomika ve strojírenství. Podmínkou pro získání zápočtu je absolvování testu a účast na exkurzích, které se konají v době cvičení a přednášek.
Klíčová slova
Tepelné zpracování, austenitizace, žíhání, kalení, popouštění, chemicko-tepelné zpracování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)