Perspektivní materiály ve strojírenství (2322042)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:30.05.2011
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět perspektivní materiály uvádí přehled vybraných skupin nejnovějších konstrukčních materiálů. Je prezentován jejich vývoj a fyzikálně-mechanické vlastnosti těchto materiálů a uvedeny nejpoužívanější typy těchto materiálů. Doloženy jsou jejich základní charakteristiky včetně ekonomických úvah a světoví výrobci. Jsou prezentovány i jejich technologické možnosti, konstrukční použitelnost a způsoby jejich značení.
Teacher's
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Letní 2020/2021
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Letní 2020/2021
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Letní 2019/2020
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Letní 2018/2019
Structure
1. Vysokopevnostní oceli na svařované konstrukce
2. Nové materiály v automobilovém průmyslu
3. Vývoj nových korozivzdorných ocelí a slitin Ni a Co
4. Nové žáropevné materiály pro nadkritické a superkritické elektrárny
5. Nové materiály v jaderné energetice
6. Vývoj v oblasti neželezných kovů
7. Nová keramika, plasty a kompozity
Structure of tutorial
Měření velikosti zrna, nárůst pevnostních a houževnatostních charakteristik jemnozrnných ocelí, označování a vlastnosti termomechanicky zpracovávaných vysokopevných ocelí, nové mechanické charakteristiky karosářských plechů, mechanizmy zpevňování nových Fe-Al (LIP) automobilových ocelí, fázová analýza duplexních korozivzdorných ocelí, růst žáropevnosti a korozivzdornosti nových Ni slitin, diagnostické metody hodnocení životnosti klasických elektráren, použití Small Punch Testů pro hodnocení spolehlivosti provozu elektrárny, vývoj zirkoniových materiálů na palivové články v jaderné energetice, vývoj materiálů na tlakové nádoby pro různé typy jaderných reaktorů, použití lithiem vytvrzovaných Al slitin , lomová mechanika kompozitních soustav.
Náhradní cvičení - exkurze
Literarture
[1] JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[2] MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006

Requirements
Účast na cvičení 90 %,
Vypracování projektu : Rešerše nových materiálů pro téma diplomové práce.
Keywords
Termomechanicky zpracovávané oceli, jemnozrnné vysokopevné oceli, oceli pro automobilový průmysl (TWIN, LIP), plechy Al a Mg slitin, normálová a plošná anizotropie, korozivzdorné duplexní oceli, žáropevné austenitické oceli, žáropevnost Ni slitin, zirkoniové slitiny, reaktorové materiály, diagnostika replikové metalografie, hodnocení SPT, diagnostika defektů v plastech.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 26.10.2021, 11:25 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/449e895d/2021-10-19/02:06)