česky  čs
english  en
Projekt tepelného zpracování (2322043)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+4C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Fyzikálně-metalurgické základy tepelného zpracování, přehled moderních technologií používaných pro zpracování kovových materiálů s ohledem na dosahované užitné vlastnosti a ekonomického hledisko výroby dané součásti.
Vyučující
Ing. Elena Čižmárová Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Elena Čižmárová Ph.D.
Zimní 2018/2019
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
1. Tepelné vlastnosti kovů a slitin, teorie přenosu tepla a ochlazování, deformace při tepelném zpracování
2. Teorie tepelného zpracování
3. Chemicko-tepelné zpracování
4. Tepelné zpracování neželezných kovů a nekonvenční metody tepelného zpracování
5. Hodnocení kvality tepelně zpracovaných výrobků
6. Vývojové tendence při konstrukci zařízení pro tepelné zpracování
Osnova cvičení
1. Charakteristika zpracovaného materiálu
2. Experimentální návrh tepelného zpracování
3. Provedení vlastního tepelného zpracování
4. Vyhodnocení struktury a základních vlastností, zpracování diagramů a protokolu z laboratorních měření, prezentace úlohy
Literatura
Dle doporučení vedoucího práce
Požadavky
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského programu obor Výrobní a materiálové inženýrství, kteří budou studium končit na Ústavu materiálového inženýrství.
Klíčová slova
Tepelné vlastnosti, přenos tepla, teorie tepelného zpracování, technologie tepelného zpracování, zařízení pro tepelné zpracování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)