česky  čs
english  en
Materiálové inženýrství (2322052)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:20.04.2010
Platí do: ??Rozsah:2+1
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Kvalitu materiálů konstrukčních prvků ovlivňují jak technologie primární tak následující, které se podílejí na zlepšení materiálových vlastností. Z hlediska predikce porušování materiálů je důležitý přístup k návrhu, kontrole a zkoušení provozně zatížených konstrukčních prvků. Předmět shrnuje základní přístupy materiálového inženýrství před SZZ.
Osnova
1. Úvodní přednáška. Co je to materiálové inženýrství.
2. Reálné krystaly a jejich poruchy. Plasticita kovů a slitin.
3. Polykrystaly, deformační zpevnění a zotavení struktur.
4. Termodynamické základy metalurgie.
5. Základní charakteristiky lomu, tečení a únavy kovů.
6. Mechanismus fázových přeměn. Uplatnění fázových přeměn v metalurgii slitin.
7. Vliv tepelného zpracování, chemicko tepelného zpracování a termomechanického zpracování na výslednou strukturu oceli.
8. Vliv slitinových prvků na vlastnosti ocelí. Základní rozdělení ocelí a litin podle evropských norem.
9. Vybrané neželezné kovy a slitiny. Metalurgické specifika při výrobě a v dalším tepelném a technologickém zpracování neželezných slitin.
10. Základní charakteristiky a vlastnosti polymerů uplatněné při návrhu konstrukčního prvku.
11. Základní požadavky na kompozity a keramiku z hlediska vzniku mezních stavů.
12. Přípustné a nepřípustné vady materiálů. Uplatnění lomové mechaniky při kontrole velmi namáhaných součástí v provozu.
13. Aplikace mechaniky materiálů pro volbu konstrukčních prvků
14. Materiálové vlastnosti. Predikce proti degradaci materiálů. Experimentální modelování.
Osnova cvičení
Literatura
[1] Polák R. , Zahradník R. : Obecná chemie, Akademia, 2000.
[2] Ashby M.F., Jones D.R.H.: Engineering Materiále Oxford, Pergamon-Elsevier Sci.Ltd. 1994
[3] Židek M.: Metalurgická svařitelnost ocelí za tepla a za studena, ALEKO, Praha, 1995
[4] Janovec J., Macek K., Zuna P.: Fyzikální metalurgie, ČVUT v Praze, 2008

Požadavky
Cvičení, jež jsou součástí tohoto kurzu, jsou povinná. Neúčast na cvičení musí být řádně omluvena.
Klíčová slova
Krystaly, deformace, fázové přeměny, kovy, keramika, kompozity, modelování, vady, lomy predikce, technologické pochody
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)