česky  čs
english  en
Korozivzdorné a žárupevné materiály (2322056)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:03.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Podstata a mechanismy koroze, druhy korozního napadení. Žárovzdorné materiály, oceli s odolností proti atmosférické korozi. Martenzitické, feritické, austenitické a duplexní antikorozní oceli, slitiny niklu a kobaltu, jejich vývoj a užití. Nekovové korozivzdorné materiály, zkoušky korozní odolnosti. Podstata a mechanismy žárupevnosti, charakteristiky žáropevných materiálů.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Zimní 2020/2021
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Zimní 2019/2020
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Zimní 2018/2019
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Zimní 2018/2019
Osnova
1.Podstata a mechanismy koroze, koroze v nevodivých prostředích
2.Žárovzdorné materiály
3.Koroze v elektricky vodivých prostředích, polarizační křivky, druhy korozního napadení
4.Atmosférická koroze, oceli s odolností proti atmosférické korozi
5.Chromové martenzitické a supermartenzitické oceli, feritické a superferitické oceli,
6.Austenitické a superaustenitické oceli
7.Duplexní korozivzdorné oceli, martenziticko-austenitické a SAF, nové druhy korozivzdorných ocelí
8.Slitiny niklu, kobaltu a Ti, jejich užití, nekovové korozivzdorné materiály
9.Zkoušky korozní odolnosti
10.Vlastnosti materiálů používaných v energetice. Žárupevnost, žáruvzdornost, křehký lom, korozní a radiační odolnost, opotřebení.
11.Lopatkové a rotorové materiály parních turbin. Oceli na součásti turbogenerátoru. Kotlové materiály, přehřívákové trubky a parovody.
12.Materiály na součásti vodních turbin.
13.Materiály na vybrané komponenty jaderných elektráren -palivové články, tlaková nádoba, primární potrubí, parogenerátory, cirkulační čerpadla, sekundární potrubí, kontejnery vyhořeného paliva.
14.Kovové a nekovové materiály větrných elektráren.
Osnova cvičení
1.Žárovzdorná odolnost feritických a austenitických ocelí
2.Kinetiky atmosférické koroze, stanovení životnosti
3.Výpočet mechanicko-korozní pevnosti
4.Použitelnost Schafflerova diagramu
5.Životnost žáropevných materiálů, LM parametr
6.Závěrečný test
Literatura
[1]ČÍHAL,V. : Korozivzdorné oceli a slitiny, Academia Praha , 1999
[2]JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[3]MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006
[4]KOUTSKÝ, J. Slitinové oceli pro energetické strojírenství, SNTL 1981
[5]BRUMOVSKY, M. Materials used for the design and contruction of WWER comonents, INR 2006
Požadavky
Klíčová slova
Koroze v plynech, žárovzdorné materiály, zkoušky korozní odolnosti, žáropevné charakteristiky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)