Korozivzdorné a žárupevné materiály (2322056)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:03.05.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Podstata a mechanismy koroze, druhy korozního napadení. Žárovzdorné materiály, oceli s odolností proti atmosférické korozi. Martenzitické, feritické, austenitické a duplexní antikorozní oceli, slitiny niklu a kobaltu, jejich vývoj a užití. Nekovové korozivzdorné materiály, zkoušky korozní odolnosti. Podstata a mechanismy žárupevnosti, charakteristiky žáropevných materiálů.
Teacher's
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Zimní 2023/2024
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Zimní 2021/2022
Structure
1.Podstata a mechanismy koroze, koroze v nevodivých prostředích
2.Žárovzdorné materiály
3.Koroze v elektricky vodivých prostředích, polarizační křivky, druhy korozního napadení
4.Atmosférická koroze, oceli s odolností proti atmosférické korozi
5.Chromové martenzitické a supermartenzitické oceli, feritické a superferitické oceli,
6.Austenitické a superaustenitické oceli
7.Duplexní korozivzdorné oceli, martenziticko-austenitické a SAF, nové druhy korozivzdorných ocelí
8.Slitiny niklu, kobaltu a Ti, jejich užití, nekovové korozivzdorné materiály
9.Zkoušky korozní odolnosti
10.Vlastnosti materiálů používaných v energetice. Žárupevnost, žáruvzdornost, křehký lom, korozní a radiační odolnost, opotřebení.
11.Lopatkové a rotorové materiály parních turbin. Oceli na součásti turbogenerátoru. Kotlové materiály, přehřívákové trubky a parovody.
12.Materiály na součásti vodních turbin.
13.Materiály na vybrané komponenty jaderných elektráren -palivové články, tlaková nádoba, primární potrubí, parogenerátory, cirkulační čerpadla, sekundární potrubí, kontejnery vyhořeného paliva.
14.Kovové a nekovové materiály větrných elektráren.
Structure of tutorial
1.Žáruvzdornost feritických a austenitických ocelí
2.Kinetika atmosférické koroze, stanovení životnosti
3.Výpočet mechanicko-korozní pevnosti
4.Použitelnost Schafflerova diagramu
5.Životnost žáropevných materiálů, LM parametr
6.Závěrečný test
Literarture
[1]ČÍHAL,V. : Korozivzdorné oceli a slitiny, Academia Praha , 1999
[2]JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[3]MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006
[4]KOUTSKÝ, J. Slitinové oceli pro energetické strojírenství, SNTL 1981
[5]BRUMOVSKY, M. Materials used for the design and contruction of WWER comonents, INR 2006
Keywords
Koroze v plynech, žárovzdorné materiály, zkoušky korozní odolnosti, žáropevné charakteristiky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.6.2024, 21:02 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)